FORES

Fores rekryterar Elias Rosell som ny medarbetare i Bryssel

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 08:21 CEST

Elias Rosell anställs av European Liberal Forum och blir enda svensk att företräda en svensk tankesmedja i Bryssel. Foto: Robin Vetter, Fores.

Fores har sedan länge identifierat behovet av att närvara i EU-sammanhang, både för att EU:s beslut i allt högre grad påverkar Sverige, och för att det går att utnyttja EU mer än vad Sverige hittills gjort. Förankring av Fores forskningsprojekt på EU-nivå är en given del av tankesmedjans arbete.

2018 beslutade Fores att som första tankesmedja i Sverige anställa en medarbetare baserad i Bryssel. Elias Rosell tar nu över rollen som Fores representant i den europeiska huvudstaden.

– Det är en oerhört viktig tid i EU, med parlamentsval i maj, ny kommission till hösten och ett ifrågasättande av Unionen som går långt bortom Brexit. Då är det viktigt för oss att ha någon på plats som både bevakar och för fram förslag, menar Mattias Goldmann, vd på Fores.

Elias har en kandidatexamen i geovetenskap och har tidigare skrivit för energisidan Second Opinion och Supermiljöbloggen, samt vikarierat som ledarskribent på Södermanlands Nyheter, Länstidningen Södertälje och Eskilstuna-Kuriren. Han har också arbetat som kommunalrådssekreterare för Miljöpartiet Södertälje, men är i dag inte partipolitiskt aktiv. 

– Jag ser fram emot att vara Fores ögon och öron i Bryssel. Fores forskningsprojekt berörs direkt av de beslut som tas och de diskussioner som förs på EU-nivå. Som tankesmedja måste vi hela tiden vara på tårna och följa debatten för att hålla oss relevanta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Høen Bustos, pressansvarig, Fores
emma.hoen.bustos@fores.se
076-626 06 10

Elias Rosell, Research Coordinator, ELF
elias.rosell@fores.se
072-014 36 54

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se