FORES

Fores remissvar: skärpt skärpning av utsläppshandeln behövs

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 07:44 CET

Att utnyttja oanvända utsläppsrätter från nuvarande period för att fylla olika typer av ”utsläppsrättsfonder” skulle allvarligt skada förtroendet för den europeiska utsläppshandeln EU ETS, det skriver tankesmedjan Fores i sitt remissyttrande med anledning av Kommissionens förslag till översyn av Europas utsläppshandel.

Inför att EU:s utsläppshandel 2021 går in i sin fjärde period, föreslår EU-kommissionen en rad förändringar för att stärka systemet, bland annat en skärpning av den årliga minskningen av antalet utsläppsrätter. Men Fores menar att 2,2% i årlig minskning inte är tillräckligt.

- Resultatet av klimatmöte i Paris bör spela in vid översynen. När det globala temperaturmålet skärps från 2 grader, till klart under 2 grader, samtidigt som världens länder förbinder sig att vart femte år skärpa sina utsläppsmål, måste det få konsekvenser för hur snabbt antalet utsläppsrätter ska minska, säger Daniel Engström Stenson, som leder Fores klimat- och miljöprogram och som tidigare i höstas skrev en analys av förslaget.

I analysen, som också utgör grunden för remissyttrandet, framhåller Fores

  • När den årliga minskningen av utsläppsrätter skärps från 1,74% till 2,2% minskar antalet utsläppsrätter med drygt 550 miljoner för perioden 2021-2030. Samtidigt föreslår kommissionen att nära 450 miljoner utsläppsrätter som borde placerats utanför marknaden i den så kallade marknadsstabilitetsreserven görs tillgängliga genom fonden för nyetablerade verksamheter och den innovationsfond som ska främja teknikutveckling. Det innebär att 80% av minskningen äts upp.
  • Kommissionens förslag att 57% av utsläppsrätterna årligen ska säljas på auktion innebär att industrins gratistilldelning stadigt minskar. Det gäller även branscher som hamnar på ETS ”koldioxidläckagelista” därför att de bedöms löpa särskilt stor risk att slås ut av priset på utsläppsrätter. Istället för att som nu minska antalet fria utsläppsrätter för samtliga på nuvarande lista, bör listan uppdateras så att de verksamheter som är allra mest utsatta vid ett högre utsläppsrättspris får en större andel fri tilldelning.
  • Den svenska basindustrin hade hoppats på förslag om en harmoniserad kompensation av höjda elpriser som följd av utsläppsrättspriserna. Någon sådan föreslår inte kommissionen och det är enligt Fores en korrekt avvägning.

- Utsläppshandeln är viktig och då måste också systemets trovärdighet behållas. När det nu inleds förhandlingar på alla nivåer i EU blir frågan om de nära 450 miljoner utsläppsrätter som jag och många fler trodde skulle hållas borta från marknaden för en lång tid viktig. Här faller ett stort ansvar på svenska regeringen och svenska EU-parlamentariker, säger Daniel Engström Stenson.

Läs remissyttrandet och Fores analys här: www.fores.se/etsrevision

För mer information kontakta:

Daniel Engström Stenson, Fores, Daniel.engstrom@fores.se, 0730 885 263