FORES

Fores samordnar nätverk för ökad digital kompetens

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2019 07:50 CEST

I takt med en ökande digitalisering går vi mot en ny arbetsmarknad med stora risker för kompetensbrist. För att möta denna utmaning och främja digital kompetens har Fores tagit på sig samordningsansvar för nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Nätverket är en del av ett större samarbete på EU-nivå.

– Digital kompetens är en otroligt viktig fråga i framtidens samhälle som inte har några lätta svar eller enkla lösningar. Genom vårt medlemskap i Digital Skills and Jobs Coalition Sweden blir vi en del av en växande grupp organisationer som försöker få politiken att ta ett ordentligt grepp kring frågan, säger Robin Vetter, assisterande programchef på Fores program Digitala samhället.

#DigitalSkillsSweden initierades av IT&Telekomföretagen för att svara mot ett EU-program för att höja digital kompetens i medlemsländer. Framöver kommer Fores att samarbeta med IT&T för att driva nätverket.

Nätverket syftar till att bistå aktörer inom svensk politik, arbetsmarknad och utbildning med digital expertis, utreda landets övergripande kunskap om ämnet, och vid behov organisera informerande aktiviteter.

I Digital Skills and Jobs Coalition Sweden ingår sedan tidigare mer än 20 aktörer, däribland KTH, SKL, Digitaliseringsrådet och Sveriges Ingenjörer.

Kontaktperson:
Robin Vetter, assisterande programchef

robin.vetter@fores.se 

070-783 52 29

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se