FORES

FORES seminarium 22 aug: Hur lyfter vi förorten?

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 07:00 CEST

Regeringen överväger att införa nystartszoner, ett slags geografiskt avgränsade skattesänkningar, för att minska utanförskapet i så kallade problemområden. I FORES antologi “Från utsatt till utmärkt område - bortom ekonomiska frizoner” konstaterar åtta forskare att nystartszoner inte är tillräckligt för att lyfta områdena, och föreslår allt från arbetsmarknadsreformer till stadsplanering. Den 22 augusti diskuterar bokens redaktör Andreas Bergh, integrationsminister Erik Ullenhag med flera politiska förslag för att vända utvecklingen i utsatta stadsdelar.

- Det är olyckligt om debatten utformas som att valet står mellan att införa ekonomiska frizoner eller inte göra någonting, säger redaktör Andreas Bergh som levererar en rad förslag för att vända utvecklingen: Öka incitamenten för arbete genom att strukturera om försörjningsstödet, utvidga möjligheten att förstärka skolpengen med en socioekonomisk pott, gör det möjligt för arbetslösa ungdomar att låna pengar till körkort och utlokalisera statliga verk och myndigheter för att skapa nya kontaktytor.

- Politikerna får inte vänta till några månader före valet 2014 med debatten om hur vi ska kunna lyfta utanförskapsområdena. Konkreta förslag måste komma på mycket bredare front om allt från skola till stadsplanering, företagsamhet och arbetsmarknad. Paketet måste vara starkt nog att bryta negativa spiraler och börja lyfta områdena ur segregation och fattigdom, säger FORES VD Martin Ådahl.

FORES skuggutredning angriper problemet utifrån skilda akademiska utgångspunkter och författarnas förslag pekar ibland i olika riktningar. Det blir tydligt att det, utöver skattesänkningar, krävs breda insatser för att komma till rätta med ohälsa, arbetslöshet, låga utbildningsnivåer och relativ fattigdom.

- Med alla dess idéer och debatter är antologin ett startskott för alla engagerade personer att ösa ur. Den både kompletterar och utmanar utredningen om nystartszoner som nyligen överlämnades till regeringen, säger Ådahl.

FORES Lunchseminarium med panelsamtal - "Hur lyfter vi förorten?"

Datum: Ons 22 augusti 2012
Plats: FORES, Bellmansgatan 10, 118 20 Stockholm
Tid: kl 12.00-13.00

Medverkande:
Andreas Bergh, bokens redaktör, docent och välfärdsforskare vid Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet, IFN och Ratio.
Erik Ullenhag, integrationsminister
Anna Heide, fastighetschef MKB- Malmös största fastighetsbolag.
Jerker Söderlind, arkitekt, lärare och forskare vid KTH, medförfattare till “Från utsatt till utmärkt område- bortom ekonomiska frizoner”.
Samtalsledare: Tove Lifvendahl, Senoir Fellow FORES och Karin Zelano, samordnare migration FORES.

Kontaktperson:

Karin Zelano, FORES
karin.zelano@fores.se
0730 46 87 67

Andreas Bergström (vice VD)
andreas.bergstrom@fores.se
0730 88 52 65


Boken finns att ladda ner eller beställa från www.fores.se