Forex Bank AB

FOREX Bank upphör med inlösen av postväxlar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 14:23 CEST

Som Sveriges ledande bank inom kontanthantering och valutaväxling, har FOREX Bank ett stort ansvar när det gäller att förhindra ekonomisk brottslighet. Postväxlar används ofta i samband med olagliga transaktioner. Därför upphör FOREX Bank och dotterbolaget X-change med inlösen av postväxlar under 2011.

FOREX Bank ställer inte ut postväxlar, men löser in postväxlar utställda av andra banker. Det är en del av bankens affärsidé att sälja enkla banktjänster med personlig service.

Det sker dagligen en stor mängd legitima transaktioner med postväxlar, men de kan också användas i samband med olagliga transaktioner. Samtidigt ser FOREX Bank att efterfrågan på postväxlar har minskat i takt med möjligheten att göra elektroniska överföringar. Kunder som tidigare använt postväxlarna i legitima syften, kommer alltså även fortsatt få sina behov av svenska kontanter eller utländsk valuta tillgodosedda med hjälp av elektroniska överföringar.


Med detta beslut går FOREX Bank i bräschen för att ytterligare försvåra för kriminella att använda det svenska banksystemet för brottsliga syften, ett beteende som bl.a. uppmärksammas i rapporten ”Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten” (Rikskriminalpolisens rapport 2010:2)
.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Cavalli-Björkman, Verkställande Direktör FOREX Bank
08-58760700 vx,  magnus.cavalli@forex.se

FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av 2003 erbjuds även ett växande utbud av andra banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank finns på över 100 centralt belägna platser i Norden samt på Internet och telefon: www.forex.se / 0200-222 220.