Forix - Förorternas riksdag

Forix – Förorternas riksdag uttalar sig om ockupationen i Husby

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2012 15:55 CET

Forix – Förorternas riksdag har med tiden utvecklats till en samlande aktör som många föreningar och organisationer från stigmatiserade förortsområden stödjer sig på. Många av de organisationer som söker sig till oss har flertalet gånger påtalat att förortsborna lever under ojämlika och orättvisa levnadsförhållanden i jämförelse med andra grupper i samhället. Många förslag om hur förortsborna ska få det bättre har formulerats, både av dem själva men också av andra. Men faktum är att vi har svårt att se vad orden som sagts och skrivits har lett till, istället ser vi tendenser på kraftiga försämringar från offentligt håll mot förortsbornas intressen.

Under sådana omständigheter är det givetvis dags att gå från ord till handling. Några som har förstått det är medborgarna i Stockholmsförorten Husby, som i protest mot beslut från offentligt håll har organiserat en ockupation av det flyttningshotade medborgarhuset, Husby träff.

Ingen kan ha undgått att följa den senaste tidens händelser i Husby. Medborgarna visar med sin aktion att man inte låter sig köras över av makthavande politiker och tjänstemän. Utan att föra demokratiskt samtal med de boende, vill de flytta områdets enda, mycket välanvända, medborgarlokal.

Forix – Förorternas riksdag visar stöd till medborgarna i Husby genom att ställa sig bakom kraven som formulerats av representanter av det lokala föreningslivet. Vi följer händelserna i Husby med stor uppmärksamhet och oroas över situationen för alla de som protesterar. Vi vill nu föra samman och leda alla som vill kämpa för att Husbyborna ska få en rättvis behandling av makthavarna.

Slutligen vill vi rikta en förmaning till de politiker och tjänstemän som är engagerade i och beslutar om ärendet: Ta genast initiativ till samtal med medborgarna och acceptera de krav som formulerats!

Forix – Förorternas riksdag är ett nationellt projekt som handlar om att stärka och öka medvetenheten i samhällsfrågor bland unga från förortsområden. Forix arbetar med att bygga upp ett brett och landsomfattande nätverk för föreningar som jobbar för förortsbornas bästa. De samhällsfrågor som vi engagerar oss i handlar ofta om de omständigheter och livsvillkor som människor i stigmatiserade förortsområden tampas med till vardags. Mer information hittar du på vår hemsida www.forix.se.