SvenskPress.se

Formaplast lanserar skarvskydd för kabelrännor till järnvägen

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 10:39 CEST

Det innovativa plastföretaget Forma Plast i Ockelbo lanserar en helt ny typ av kabelrännor. Parallellt med järnvägsspåren löper det kabelrännor, vanligtvis gjutna i betong, som det läggs ett antal kablar i. Dessa kablar löper ut i kabelbrunnar som är rikligt utplacerade.

Det har tidigare varitproblematiskt och förknippat med en hel del arbete att lösa ett bra skavskydd för kablarna i samband med att kablarna skall ut i brunnarna, det är nu löst med det nya skavskyddet som monteras på några få minuter.

Det nya skarvskyddet i vakumpressad plast löser det tidigare problemet på ett mycket effektivt sätt.

- Man sparar både massor av tid och pengar, samtidigt som man får en säker och standardiserad lösning vid varje punkt. Tidigare fick man ju göra manuella anpassningar vid varje kabelbrunn, berättar Åke Hålén, ägare av Forma Plast.


För mer information skarvskydd, kabelrännor eller formad plast kontakta
Åke HålénVD, Forma Plast AB
0297-41100, 070-5689656, ake@formaplast.se

Forma Plast AB i Ockelbo arbetar med vakuumformning, formsprutning ochmontage av produkter där plast utgör hela eller delar av produkten. Här finner man den riksbekanta Ockelboandan, sprungen ur den kultur som skapadede legendariska båtarna och snöskotrarna från orten, vilket bygger på viljanatt se alla uppdrag som möjliga, i egen regi eller genom att samarbeta medvarandra.Kunderna finns representerade i hela Sverige och övriga Skandinavien.
För mer information se: http://www.formaplast.se


Bildtext: Åke Hålén och Rickard Karlsson på Forma Plast lanserarvakumpressade skarvskydd.

Materialet framtaget i samarbete med SvenskPress.se