Landstinget i Östergötland

Formellt beslut om strukturförändringar för länssjukvården

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 14:52 CET

Landstingsstyrelsen tog på tisdagen den 28 oktober det formella beslutet att förändra strukturen för länssjukvården i Östergötland. Förändringarna ska genomföras fram till årsskiftet för att råda bot på det ekonomiska underskott som annars hotar 2004.

Beslutet innebär alltså ett startskott för arbetet med att skära ner kostnaderna med 300 miljoner kronor

Verksamheten på sjukhusen koncentreras så att US i Linköping profileras mot akut- och kostnadskrävande sjukvård, Vrinnevisjukhuset i Norrköping mot planerad kirurgi och urologi samt lasarettet i Motala mot planerad ortopedi.

Det förslag landstingsstyrelsen hade att ta ställning till antogs av majoriteten med undantag för avsnittet om omställningsåtgärder för personalen. Där beslutade landstingsstyrelsen att återremittera den delen till landstingets kansli. Bakgrunden till det är att MBL-förhandlingarna inte är slutförda.

På onsdag den 29 oktober fattar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om de förändringar som ska göras vad gäller utbudet av hälso- och sjukvård och hjälpmedel. Förslaget, som nämndens presidium tidigare presenterat, innebär att verksamhet för 37,6 miljoner kronor tas bort.