Idogen AB

Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:36 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att den Europeiska kommissionen formellt beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka (hemofili A) i Europa. Särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen ‒ produkten erhåller ensamrätt på marknaden inom EU i tio år efter marknadsgodkännande och Idogen får möjlighet till kostnadsfri vetenskaplig rådgivning och lägre kostnader för regulatoriska ansökningar inför marknadsintroduktionen.

I december 2016 fattade den Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel (Committee for Orphan medicinal products, COMP) ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa. Därmed rekommenderade COMP den europeiska kommissionen att bevilja Idogen en särläkemedelsstatus. Europeiska kommissionen har nu formellt godkänt Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka.

”Att vi nu erhållit formell särläkemedelsstatus i Europa för vår första produkt är givetvis oerhört glädjande och betyder mycket för oss. Det innebär att vi nu får kostnadsfri rådgivning med Europeiska läkemedelsmyndigheten och marknadsexklusivitet för produkten i tio år efter godkännande, vilket är oerhört värdefullt för vår första produkt!”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com