Socialdepartementet

Formerna för den framtida läkemedelsreklamen ses över

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 08:54 CEST

Regeringen beslutade idag att tillsätta en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att analysera och lämna förslag till hur formerna för den framtida läkemedelsreklamen i samhället bör organiseras och regleras. Syftet är att bidra till en säker och effektiv läkemedelsanvändning.

Arbetsgruppen ska särskilt överväga om det behövs ytterligare regler i svensk lagstiftning för att genomföra EG-rättens regler om marknadsföring av läkemedel.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2004.

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
70-335 33 72

Elin Michelsen
Departementssekreterare
08-405 14 77