Formo Services AB

Formo Services AB (publ.) förbereder kommande förvärv

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 17:32 CEST

Vid en fullt genomförd affär tillförs Formo Services ett nytt affärsområde med en årsomsättning om drygt 100 MSEK och en vinstnivå överstigande 10 MSEK på årsbas.


Den ordinarie bolagsstämman som avhölls den 27 april 2004 beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner om 32 000 000 aktier att användas för förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag. Styrelsen i Formo Services har beslutat att utnyttja detta bemyndigande. Aktierna emitteras till en kurs om 0,23 kr per aktie.

Som ett resultat av den riktade emissionen beräknas Formo Services tillföras ca 7,4 MSEK före emissionskostnader. Investerare är en grupp institutionella och privata placerare vilka har en
långsiktig placeringshorisont.

Formo Services har för avsikt att använda emissionslikviden i samband med ett kommande företagsförvärv. Avsikten är att i ett första steg investera i en ägarandel motsvarande 10% i en företagsgrupp mot kontant betalning.

Formo öppnar genom aktieförvärvet möjligheten att åstadkomma ett fördjupat samarbete, operativt och ägarmässigt, med en företagsgrupp inom ett för Formo kompletterande affärsområde.
Företagsgruppen som är verksam inom en mogen bransch förväntas omsätta mer än 100 milj år 2005 och med ett resultat överstigande 10 milj. Detaljer och närmare förutsättningar för samarbetet undersöks och förhandlas klart före årsskiftet. Målsättningen med förhandlingen är att ta över hela bolaget. Offentliggörande av förhandlingarnas resultat sker därefter.

Formo Services AB (publ.) är ett rörelsedrivande bolag inom service- och innovationssektorn som bedriver verksamhet via dotterbolagen Hedson Technologies AB, TP Formtech AB, HomeMaid Hemservice AB samt ImproveIT Sweden AB. Bolaget arbetar genom aktiva ägarinsatser med att skapa, bygga och strukturera bolag inom huvudsakligen tjänste- och servicesektorn. Bolaget är noterat på Aktietorget och har drygt 4 000 aktieägare.

För ytterligare information kontakta:

Jan Ahlström: VD Formo Services AB (publ.) 035-10 33 30, 0706-35 35 70

Halmstad den 21 oktober 2004

Jan Ahlström, VD
Formo Services AB (publ.)