FormPipe Software AB

FORMPIPE SOFTWARE: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:53 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51409

FORMPIPE SOFTWARE: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2009

* Nettoomsättningen uppgick till 31,9 Mkr (24,0 Mkr) en ökning med 33 %
* Rörelseresultatet uppgick till 6,7 Mkr (7,1 Mkr), med en rörelsemarginal om 22,0 % (31,9 %)
* Resultat per aktie uppgick till 0,43 kr (0,56 kr)
* Resultat efter skatt uppgick till 5,1 Mkr (5,5 Mkr)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 Mkr (0,7 Mkr)
* Licens- och underhållsintäkter uppgick till 23,0 Mkr (14,9 Mkr), en ökning med 54 %


För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software, 0705-67 73 85