FormPipe Software AB

FormPipe Software noteras på Nasdaq OMX Stockholm den 19 januari

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 09:55 CET

Nasdaq OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt att programvaruföretaget FormPipe Software AB:s aktie (”kortnamn FPIP”) tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm, small cap-listan. Första dag för handel blir den 19 januari 2010.
FormPipe Software verkar på den snabbt växande marknaden Enterprise Content Management (ECM). Det handlar om IT-funktioner som får en allt mer central roll då de hjälper företag och myndigheter att strukturera och få kontroll över sin information och på flöden i arbetsprocesserna. FormPipe Software har i dag en stark ställning på den svenska ECM-marknaden.

– Jag brukar likna ECM-marknaden med utvecklingen inom affärssystem (ERP). ERP-marknaden tog fart i början av 1990-talet, när en ny generation övergripande standardprodukter för ekonomisk information lanserades. I dag pågår en motsvarande utveckling inom vårt område, säger Christian Sundin VD för FormPipe Software.

FormPipe Software är ett renodlat produktbolag där licensintäkter och underhållsavtal för de egenutvecklade programvarorna svarar för merparten av omsättningen. Försäljningen sker via FormPipe Softwares certifierade partners.

– Skalbarheten i vår verksamhet är en styrka. Som ett renodlat programvaruföretag får FormPipe Software mycket god utväxling på ökad försäljningsvolym, eftersom kostnaderna inte alls ökar i paritet, förklarar Christian Sundin.

FormPipe Softwares aktier kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, FPIP. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen.

Ett prospekt inför noteringen återfinns på bolagets webbplats www.formpipe.se.
För ytterligare information kontakta:
Christian Sundin, VD FormPipe Software, tel 070–567 73 85
eller
Hans Möller, Styrelseordförande FormPipe Software, tel 070-815 16 89
OM FORMPIPE SOFTWARE
FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.
FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Skellefteå och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är listat på OMX marknadsplats First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant, +46 8 5030 1570.