Forshem Group AB

Forshemkoncernen minskar antalet anställda och anpassar organisationen till de nya marknadsförutsättningarna.

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:24 CEST

Efter flera goda år har den svenska bostadsmarknaden försvagats under 2008. Oron på de finansiella marknaderna, ökade räntenivåer samt osäkerhet om konjunkturutvecklingen har medfört en avvaktande inställning på marknaden.

Den svagare bostadsmarknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under 2008.

För att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen har Forshem Groups dotterbolag Forshem Industri, Götenehus och Sjödalshus varslat och inlett förhandlingar om uppsägning av sammanlagt cirka 25 anställda. Varslen omfattar både tjänstemän och kollektivanställda.

Götene den 5 september 2008
Forshem Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda styckehus. I koncernen ingår också garagetillverkaren Mellby Industri. Forshems B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North.