Landstinget i Östergötland

Forskare annonserade efter rökare: Var tredje undersökt hade lungsjukdomen KOL

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 15:13 CEST

Genom att affischera och annonsera kan sjukvården tidigt fånga in och avslöja rökare med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det visar en studie som gjorts av distriktsläkare Georgios Stratelis i Motala.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som innebär kronisk luftvägsförträngning på grund av inflammation i luftrören och lungblåsor. Ett äldre namn på KOL är ”rökarlungor och emfysem”. Det är en sjukdom som framförallt utvecklas hos rökare.

Studien som Stratelis lett är ett samarbetsprojekt i HSV, Hälso- och sjukvården i västra Östergötland samt med Tranås vårdcentrum i Jönköpings län. Nio vårdcentraler har ingått som rekryteringsgrund.

500 rökare undersöktes
Projektet omfattade spirometrisk undersökning (mätning av lungvolymen) av cirka 500 rökares lungor. Genom affischering på vårdcentraler och annonsering rekryterades rökare i åldersgruppen 40-55 år.

– Vår metod att inbjuda rökarna vid en relativt låg ålder och erbjuda en undersökning av lungorna, visade att inte mindre än 27 procent av rökarna hade KOL, säger Stratelis.

– Jag tror att den här metoden att aktivt erbjuda rökare en lungundersökning är en praktisk och kostnadseffektiv metod att identifiera patienter med tidiga symptom på KOL, säger Georgios Stratelis. Med den vetskapen kan individen då också hejda sjukdomsförloppet genom att sluta röka.

Stratelis lägger fram sina forskningsresultat under torsdagen den 16 oktober, vid en lungmedicinsk konferens i Linköping Konsert & Kongress. Konferensen arrangeras av Svensk Lungmedicinsk Förening och Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening.