Madsen Sport

Forskare finner – daglig dos av rödbetsjuice sänker blodtrycket

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2015 10:47 CET

Att dagligen dricka en kopp rödbetsjuice har visat sig ge betydligt lägre blodtryck hos patienter med högt blodtryck, enligt forskare från Queen Mary University of London. Patienter med högt blodtryck som drack en daglig dos på 250ml rödbetsjuice (ett glas) upplevde en genomsnittlig sänkning av blodtrycket med cirka 8/4 mmHg (vilket för många patienter förde blodtrycksnivåerna tillbaka till det som ligger inom ramen för ett "normalt" intervall). Detta beror på att rödbetan - och andra gröna bladgrönsaker som sallad och kål - innehåller höga halter av ämnet "oorganiskt nitrat".

Den potentiella betydelsen av dessa fynd är betydande eftersom storskaliga observationsstudier tyder på att varje 2 mm Hg blodtrycksökning ökar sannolikheten för dödsfall i hjärtsjukdom med 7 procent och stroke med 10 procent.

Detta är det första beviset på en långvarig blodtryckssänkning med nitrat som kosttillskott i en relevant patientgrupp. Den genomsnittliga minskningen av blodtrycket genom ett enda blodtryckssänkande medel är 9/5 mmHg. Dessa fynd är alltså extra viktiga och tyder på nitratets roll som ett kosttillskott och som enkel, effektiv och prisvärd behandling för att hantera högt blodtryck med liknande resultat som läkemedelsbehandling.

Professor Amrita Ahluwalia, huvudförfattare, Queen Mary University of London, kommenterar: "Sjukdomar i hjärta och blodkärl - som kan orsaka hjärtinfarkt och stroke - förblir den största dödsorsaken i världen. Men till skillnad från vissa andra allvarliga sjukdomar, är vi lyckligt lottade och kan göra vissa livsstilsförändringar som dramatiskt förbättrar hälsan för hjärta och blodkärl. Denna forskning har visat att en daglig dos oorganiskt nitrat kan vara lika effektivt som ett medicinskt ingrepp för att minska blodtrycket och det bästa är att vi kan få nitratet från rödbetor och andra gröna bladgrönsaker. "

Den fas två kliniska prövningen, som publicerades i tidskriften Hypertension och finansieras av British Heart Foundation, genomfördes på 64 patienter i åldern 18-85 år. Hälften av patienterna använde redan föreskrivna blodtryckssänkande läkemedel, men utan att lyckas nå sitt mål-blodtryck, och den andra hälften hade identifierats med att ha högt blodtryck, men ännu inte påbörjat medicinering.

Patienterna fick slumpvis en dagligt kosttillskott i fyra veckor - hälften fick nitrat som kosttillskott (250ml rödbetsjuice) och den andra hälften fick placebo (250ml nitratfria rödbetsjuice). Dessutom övervakades patienterna under två veckor både före och efter studien, vilket ger en total studieperiod på åtta veckor.

Under studien, fick patienter i interventionsgruppen en förbättring med cirka 20 procent i blodkärlens utvidgningskapacitet och en minskning av artärstelhet med okring 10%. Dessa förändringar i blodkärlens funktion har, av andra studier, kunnats förknippas med betydande minskningar av hjärtsjukdomar. Det fanns inga negativa biverkningar från den dagliga dosen av kosttillskott i form nitrat.

Under de två veckorna efter studieperioden, visade de blodtrycksmätningar som då gjordes hos patienter i interventionsgruppen att deras blodtryck återvände till sina tidigare höga nivåer.

Det fanns inga förändringar blodtryck, blodkärlsfunktion eller arteriell styvhet hos placebogruppen under studien.

Professor Amrita Ahluwalia avslutar: "Dessa resultat är spännande eftersom vi har nu testat effektiviteten av nitrat som kosttillskott för att minska blodtrycket hos 64 patienter, under en längre tid, och fann att det fungerar. Plus att det är så lätt för patienter att få in det här i deras vardag och se en positiv förändring. Nästa steg blir förhoppningsvis att göra en storskalig fas tre klinisk prövning så att vi kan avgöra om effekterna av nitrat som kosttillskott upprätthålls även mer långsiktigt, och om detta bör rekommenderas i NHS riktlinjer. "

"Det är oerhört fördelaktigt för människor att kunna vidta åtgärder för att kontrollera sitt blodtryck genom icke-kliniska metoder såsom att äta grönsaker. Vi vet att många människor inte gillar att ta mediciner livslångt när de känner sig ok, och på grund av detta, är efterföljande av medicineringen ett stort problem."

"För dem som vill använda nitrat som kosttillskott i sin dagliga kost, är tricket att inte koka grönsakerna - då nitrat som kosttillskott är vattenlösligt -. Men ångat, rostat eller dricka som en juice allt har det en positiv effekt"

Dr Shannon Amoils, Senior Research Advisor på British Heart Foundation, som finansierade studien, sade:

"Denna intressanta studie bygger på tidigare forskning av detta team och finner att ett dagligt glas rödbetsjuice kan sänka blodtrycket hos personer med högt blodtryck - även de vars höga blodtryck inte kontrolleras genom medicinering."

"Möjligheten att använda en naturlig produkt, snarare än ett annat piller, för att hjälpa till att sänka blodtrycket, är mycket tilltalande. Studien är dock liten och nästa steg blir att se om detta resultat kan upprepas i en mycket större grupp människor med högt blodtryck och över en längre tid. "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den rödbetsjuice köpt för denna kliniska studie kom från James White Ltd (Beet It) (www.Beet-It.com). James White Ltd är för närvarande i samband med ett nystartat företag som heter Heartbeet Ltd som QMUL förknippas med. Men för att få fördelarna med daglig oorganiskt nitrat, är konsumenterna inte begränsad till att konsumera detta helt. Konsumenterna kan köpa alla märken av rödbetsjuice med rätt nitrathalter samt hela rödbetor och andra gröna bladgrönsaker.

Om Queen Mary University of London

Queen Mary University of London är ett av Storbritanniens ledande forskningsintensiva lärosäten, med fem campus i huvudstaden: Mile End, Whitechapel, Charter Square, West Smithfield och Lincolns Inn Fields.

Som medlem av Russell Group, är Queen Mary också en av de största av de högskolor vid universiteteten i London, med 17.800 studenter - 20 procent av dem är från mer än 150 länder.

Cirka 4.000 anställda levererar forskning i världsklass med över 21 avdelningar inom tre fakulteter: Science and Engineering; Humaniora och samhällsvetenskap; och School of Medicine och tandvård.

Om British Heart Foundation

Kranskärlssjukdom är Storbritanniens största enskilda dödsorsak. I över 50 år har British Heart Foundation varit pionjärer inom forskning som förändrat livet för människor som lever med hjärt- och kärlsjukdomar. Deras arbete har varit centralt för upptäckter av vitala behandlingar som förändrar kampen mot hjärtsjukdomar.

Läs mer på bhf.org.uk

Om American Heart Association

American Heart Association är en ideell organisation i USA som främjar hjärtsjukvård i ett försök att minska invaliditet och dödsfall orsakade av hjärt-kärlsjukdom och stroke. Huvudkontoret ligger i Dallas, Texas. American Heart Association är en nationell frivillig hälsobyrå.

Läs mer på www.Heart.org