RISE Research Institutes of Sweden AB

Forskare från Innventia blir adjungerad professorvid Karlstads Universitet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 11:16 CET

Peter Rättö har nyligen blivit adjungerad professor vid Karlstads Universitet. Professuren stärker Innventias arbete med att bedriva bestrykningsforskning i pilotskala vilket kompletterar vår forskning inom barriärer.

En rekryteringskommitté vid Karlstads Universitet har fattat beslut om att tillstyrka Peters kandidatur och den 1 oktober tillträdde han som adjungerad professor inom barriärbestrykning.

Karlstads Universitet har genom Lars Järnström en väl utvecklad forskningsverksamhet inom barriärbestrykning som kompletterar Innventias barriärforskning. Dessutom har universitet ett gott samarbete med UMW Coating, maskintillverkare för bestrykningsanläggningar, som har en pilotbestrykare.

  • Innventia har behov av att bedriva bestrykningsforskning i pilotskala och nu får vi möjligheten att komplettera vår forskning inom barriärer på ett väldigt trevligt sätt, säger Peter Rättö.

Peter kommer att arbeta 20% för Karlstads Universitet som professor vilket innebär undervisning, handledning av doktorander och ett aktivt arbete med forskningen vid universitetet.

  • Vi är glada över att få ett närmare samarbete med universitetet. Det gör att vi har bättre möjligheter att samverka inom forskning, både gällande utförande och framtida forskningsansökningar. Några av våra största kunder har dessutom betydande verksamhet i regionen vilket bidrar till stärkt samordning inom forskningen, säger Peter.

Professuren finansieras av KK-stiftelsen och Karlstads Universitet.

För vidare information kontakta Peter Rättö

Tel. 08 676 7463, e-post. peter.ratto@innventia.com

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.

Innventia ingår i RISE Research Institutes of Sweden.