Landstinget i Värmland

Forskare i landstinget bakom lagförslag om barn som brottsoffer

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:00 CET

Idag lägger regeringen fram ett lagförslag inför riksdagen som innebär att barn som tvingas bevittna våld inom familjen ska betraktas som brottsoffer.
Förslaget baseras på en forskningsstudie av Kjerstin Almqvist på Landstinget i Värmland.

- Det är få gånger som man har förmånen att så direkt kunna påverka politiker genom sin forskning.

I och med lagförslaget blir det tydligt att barn som bevittnar våld inom familjen är brottsoffer och därför har rätt till vård, stöd och ersättning från staten.

- Det finns inga hinder för att ge dem det. Det saknas inte resurser och de är inte fler än att vi klarar av att hjälpa alla. Det känns mycket glädjande att det här lagförslaget läggs fram för det här behöver de utsatta barnen, säger Kjerstin Almqvist.

Kjerstin Almqvist som idag är chef för Landstinget i Värmlands enhet för Forskning och Folkhälsa genomförde under fem år en forskningsstudie av de barn som kom med sina mammor till kvinnojourer i Göteborg och hon kunde konstatera att många av barnen drabbats av svåra psykiska störningar. Bland annat led 25 procent av barnen av posttraumatiskt stressyndrom.

Forskningsrapporten som fick namnet ”Barn som bevittnat våld mot mamma” var den första större kartläggningen av hur barn i de här familjerna påverkas.

Vad beror det på att det inte uppmärksammats tidigare?

- Det tror jag beror på den absurda uppfattningen att man kan vara en bra pappa trots att man slår mamma inför ögonen på barnen. Det är ju ett argument som också hörts från de utsatta kvinnorna. Pappa är man under alla förutsättningar, men någon bra pappa är man inte om man slår mamma.

Kontakt: Kjerstin Almqvist, enheten för Forskning och Folkhälsa inom Landstinget i Värmland, tel: 054- 61 41 51, 070-2229016