Grace Stockholm

Forskare imponeras: Rehabilitering i varmt klimat ger snabba resultat

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 14:39 CEST

Forskare imponeras: Rehabilitering i varmt klimat ger snabba resultat

Rehabprogrammet på Svenska Re är inriktat på fysisk aktivitet, mental träning och kost. Senaste forskarrapporten visar anmärkningsvärt goda förbättringar för de allra flesta deltagare när det gäller hälsovanor, hälsoupplevelser, kondition och viktsituation.

Varje deltagare går igenom två Hälsoprofilbedömningar (HPB), vid ankomsten och vid hemfärd när rehabiliteringen är avslutad. Deltagarna delas in i en av fyra åtgärdsgrupper med olika behov av livsstilsförändring. Deltagare i riskgrupp har ett större behov av livsstilsförändring, jämfört med deltagare i friskgrupp. Resultatet visar att 97 procent tillhörde riskgruppen vid starten av programmet. Tre veckor senare hade andelen i riskgruppen minskat till 69 procent. Nästan var tredje deltagare av de som tillhörde riskgruppen vid ankomsten, hörde till friskgruppen efter programmet.

Några exempel på positiva förändringar från rehabiliteringen under 2015 var:

  • Var tredje deltagare med ohälsosamt låg kondition hade på endast tre veckor förbättrat sin kondition till en godkänd nivå i ett kortare eller längre hälsoperspektiv
  • Andelen deltagare med övervikt minskade under hälsoprogrammet från 50 procent till 44 procent
  • 57 procent av deltagarna som vid ankomst upplevde trötthet ofta eller mycket ofta, hade minskat till en andel på 25 procent, d v s mer än halverats.

Enligt medicine doktor Gunnar Andersson, HPI Health Profile Institute, är det en anmärkningsvärt bra utveckling hos deltagarna i Svenska Res treveckors program, som hålls i sol och värme på Gran Canaria.
‒ Det finns en stor företagsekonomisk vinning, både i form av lägre korttidsfrånvaro samt förbättrad arbetseffektivitet, för deltagare som går från ett ohälsosamt tillstånd till ett bibehållet förbättrat tillstånd. Men argumenten att skicka anställda till Svenska Re handla inte enbart om ekonomi, utan den omtanke man som arbetsgivare har om den egna personalen, understryker Gunnar Andersson.

Eva Rooth, vd på Svenska Re, är glad över det positiva resultatet och menar att alla människor är värda en chans att få leva ett bra liv.

- Stress utan möjlighet till återhämtning kan göra dig sjuk och orsaka smärta både i kropp och själ. På vårt rehabprogram får deltagaren koncentrera sig på den egna rehabiliteringen, långt från vardagen i ett behagligt klimat, vilket möjliggör en snabbare återhämtning och ett långsiktigt välmående, säger hon.

Rehabilitering med hållbart resultat

På Svenska Res anläggning i San Agustin på Gran Canaria får människor välbehövlig rehabilitering som ger varaktigt resultat. Koncentrerad rehabilitering i varmt klimat, långt från vardagen, leder till friskare människor med ökad livskvalitet och bättre arbetsförmåga. Det är vetenskapligt bevisat.