Paper Province

FORSKARE MÖTER NÄRINGSLIVET PÅ FORSKNINGSVERNISSAGE

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 07:55 CET

– Inbjudan till media att delta.

Den 14 februari får det Värmländska näringslivet en unik inblick i de forskningsprojekt som bedrivs just nu inom det skogsindustriella området på Karlstads universitet. Genom korta och kärnfulla presentationer har forskarna chansen att väcka näringslivets intresse för just sina innovationer och fynd. Därefter ställer varje forskare ut en ”poster” – ungefär som på ett konstvernissage – där de sammanfattat sin forskning på ett överskådligt och lättillgängligt vis. De drygt femtio personer som anmält sig får ta del av aktuell forskning inom massa- och cellulosateknik, bioraffinaderi, barriärer, grafisk teknik, miljöteknik och energiteknik.

Evenemanget arrangeras av Karlstads universitet och The Paper Province för att stärka kontakterna mellan näringsliv och akademi.

Tid: 14 februari kl 14.00-16.50. 
17.00-18.00 After Work med kreativt mingel, med landgång och alkoholfri dryck.

Plats: Ljungbergssalen i hus 21 ”Ägget”.


Läs ett detaljerat program här…

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Ulf Germgård, Karlstads Univeristet | 054-700 17 80 | ulf.germgard@kau.se
Linda Blomqvist Lindström, The Paper Province | 0702-70 08 83 | l.blomqvist@paperprovince.com.

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.