Lunds universitet

Forskare och diplomater samlas kring Israel- och Palestinakonflikten

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:56 CEST

"Vägar till fred i Israel och Palestina” är det första temat i en rad seminarier som anordnas av Lunds universitet i samarbete med politik, näringsliv, diplomati, media, kultur och andra sektorer av samhället. Runt 20 inbjudna gäster, däribland forskare, debattörer och diplomater, kommer att samtala om konflikten som resulterat i våld, terrorism och krig i snart ett sekel.
Seminariet hålls måndagen den 3 april 2006 på Gamla biskopshuset i Lund.

Den israelisk-palestinska konflikten har pågått i många år och med tanke på fredsprocessens kollaps och de senaste årens våldsspiral är den centrala frågan hur detta konfliktmönster kan brytas. Lunds universitet har en samlad kompetens om Mellanöstern och vill gärna utveckla denna i samarbete med personer i övriga samhället. Initiativet till samarbetet har tagits av universitetets rektor, Göran Bexell.

Bland de medverkande på seminariet finns Anders Lidén, Sveriges FN-ambassadör,
Niklas Ekdal, politisk chefredaktör, Dagens Nyheter, Magnus Ranstorp, forskningschef för Centrum för Asymmetriska hot och Terrorismstudier (CATS), Försvarshögskolan i Stockholm, Peter Tejler, chef för Mellanöstern- och Nordafrikaenheten, Utrikesdepartementet. Dessutom medverkar ett tiotal namnkunniga forskare från Sverige och Danmark.

Lunds universitets Dialogforum är samlingsnamnet på den serie med seminarier som kommer att hållas framöver. Dialogforum är en fortsättning på den samverkan mellan Utrikesdepartementet och Lunds universitet som startade i fjol i samband med att 100-årsminnet av Dag Hammarskölds födelse firades.

Pressen är välkommen att intervjua deltagarna den 3 april. För mer information samt för att boka intervjutillfällen, tala med samordnare Mathias Johansson på telefonnummer 0702-95 10 58.Anna Johansson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28