RISE Research Institutes of Sweden AB

Forskare på Interactive Institute får finansiering för treårig internationell forskarmeritering

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:28 CET

Igår presenterade VINNOVA vilka femton kvinnliga forskare som beviljades finansiering i höstens omgång av VINNMER-programmet Marie Curie internationell meritering, och vi på Interactive Institute är oerhört stolta över att vår egen Dr. Ramia Mazé är en av dessa.

Dr. Ramia Mazé kommer under tre år framöver att leda projektet ”Designing Social Innovation” som är ett samarbete mellan Interactive Institute i Sverige och Institute of Design, Illinois Institute of Technology i Chicago, USA. Hon kommer dessutom att vara stationerad i Chicago på halvtid under projektperioden.

Dr. Mazé disputerade i interaktionsdesign år 2007, ett område som involverar ett flertal discipliner, och projektet ”Designing Social Innovation” har vuxit fram ur behovet av ett tvärtvetenskapligt och internationellt förhållningssätt till hållbarhetsfrågor. Dr. Mazé menar att hållbarhet handlar om så mycket mer än bara teknikorienterade frågor, och nämner sociala, kulturella och genusrelaterade frågeställningar som exempel på aspekter som också är av betydelse. Genom samarbetet med Illinois Institute of Technology i Chicago vill Mazé höja nivån på forskningen inom interaktionsdesign som riktar sig mot hållbar utveckling och skapa internationella akademiska och industriella nätverk.

”Detta är en oerhört viktig strategisk satsning för Interactive Institute”, säger Christina von Dorrien, VD. ”Institutet initierade forskningsfältet design och hållbarhet redan 2003, och det är ett område som har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Nästa steg är dock att skapa större, internationella samarbeten för att säkra en långsiktig finansiering, och samarbetet med Illinois Institute of Technology skapar fantastiska förutsättningar för oss att lyckas med detta.”

Kontakt:

Dr. Ramia Mazé, Seniorforskare, ramia@tii.se, 070-594 29 32

Sara Backlund, Kommunikationschef, sara.backlund@tii.se, 0730-66 20 36

Läs mer om:

- Ramia Mazé: http://www.tii.se/ramia

- Designing Social Innovation: http://www.tii.se/node/5511

VINNMER-programmet och Pressmeddelande från VINNOVA

Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. http://www.tii.se