Lunds Tekniska Högskola

Forskare ska riva muren mellan dansk och svensk byggsektor

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 08:36 CET

För den danska och svenska byggsektorn finns ingen Öresundsgemensam marknad. Orsaken är att olika strukturer, normer och traditioner i praktiken stängt dörren till marknaden på respektive sida sundet. Situationen innebär att regionen går miste om såväl bättre byggnader som lägre byggkostnader. För att få bukt med situationen har danska och svenska byggforskare fått nio miljoner kronor från EU-programmet Interreg IV A – delprogram Öresund, för att i ett gemensamt projekt stimulera en Öresundsregional marknad där offentliga och privata aktörer kan agera tvärs över gränserna.

– Potentialen i en gemensam byggmarknad är enorm. Årligen investeras ca 80 miljarder kronor i olika byggprojekt i regionen. Och befintliga byggnader och infrastruktur uppskattas vara värda 5000 miljarder SEK, vilka också behöver underhållas. Kan man bara spara in någon tiondel procent av dessa kostnader är mycket vunnet, hävdar Ronny Andersson, gästprofessor vid Lunds Tekniska Högskola och initiativtagare till projektet.

– Vidare ska Interreg-projektet medverka till att stimulera utveckling och industrialisering av ett hållbart byggande i regionen, oavsett om det handlar om nybyggnationer eller renovering, betonar Interregprojektets projektledere Jan Karlshøj, lektor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Projektet har nyligen påbörjats men kommer utåt att märkas från april då runt 150 ledande aktörer från företag, universitet och myndigheter att träffas i Malmö. Under tre år kommer deltagarna att träffas för att diskutera och lösa åtta fall, baserade på konkreta problem och behov. Till en början är syftet att öka kunskaperna om varandras marknad.

I nästa steg är målet att samarbetet också ska påverka den regionala och ländernas nationella strukturer.
Centralt i projektet är att integrera IT-stöd, en mycket het och aktuell fråga i både den danska och svenska byggsektorn. I Danmark har t ex det statliga initiativet ”Det Digitale Byggeri” bidragit till att främja IT-baserade byggnadsmodeller, men det finns behov av en internationell koordinering inom detta område. Interregprojektet har som mål att möjliggöra digitalt arbete över landsgränserna.

– Genom att först planera och undersöka olika alternativ och bygga huset i datorn kan kostnaderna sänkas avsevärt. Idag görs istället felen på byggarbetsplatsen vilket slukar både tid och extrakostnader. Men det måste finnas ett regelverk för hur man jobbar i den digitala miljön, vilket saknas idag. I vårt projekt hoppas vi kunna hjälpa till att utveckla ett sådant genom att i samtliga pilotfall arbeta med den framväxande standardteknologin, förklarar Ronny Andersson.

Orsaken till att en sådan här IT-baserad byggmodellering inte är vanligare, beror enligt Ronny Andersson på att det är först nu som datorprogrammen blivit tillräckligt bra samtidigt som sektorn blivit medveten om vilka möjligheter som finns.

– Man talar om att det pågår en nyindustrialisering i branschen just nu, förklarar han.
En orsak till de grundmurade skillnaderna länderna emellan är bl a att det i Sverige finns en produktionsmentalitet medan det i Danmark finns en designmentalitet med betoning på gestaltning och utformning.

Situationen har i Skåne lett till att det finns företag som flyttat från regionen delvis motiverat av att marknaden är för liten, utan att då beakta den danska marknaden. Vissa större aktörer har verksamhet på båda sidor sundet men bedrivs då nästan oberoende av varandra.

– Ett absurt exempel på vad situationen leder till är att leverantörer producerar olika modeller av samma produkt, en för Sverige och annan för Danmark. Projektet kan inte ensamt lösa problemen men ska vara en initiativtagare och via praktiska och goda exempel hjälpa till så att regionens problem och möjligheter inom sektorn behandlas just gränsregionalt, betonar Ronny Andersson.

Projektet är initierat av forskare men både i Danmark och Sverige har myndigheter och företag deklarerat sitt stöd och kommer att delta.

För mer information, kontakta någon av;
Ronny Andersson, gästprofessor vid Lunds Tekniska Högskola och Chef Marknadsutveckling vid Cementa, 0708-45 63 27, Ronny.Andersson@kstr.lth.se
Jan Karlshöj, Lektor vid Danmarks Tekniska Universitet, +45 40 20 46 08, jak@byg.dtu.dk
Petter Hartman Magnusson, Sekretariatet för Interreg IV A Öresund, + 45 21 78 38 90, petter@interreg-oks.eu