Blendow Group AB

Forskare: Stora brister i landets tolkservice

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 14:24 CET

Tolkar med otillräckliga språkkunskaper, tolkbeställare som inte förstår tolkens roll och myndigheter som bojkottas på grund av pressade arvoden. Forskare menar att bristerna i landets tolkservice hotar rättssäkerheten, skriver Dagens Juridik.

Inom ramen för Tolkprojektet har forskare vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet gjort en grundlig analys av tolkarnas roll i samhället och tolkningens betydelse för rättssäkerheten.

Tillsammans med kollegerna Ingrid Fioretos och Eva Norström, har etnologen Kristina Gustafsson pratat med tolkar, tolkanvändare, klienter och patienter. De har undersökt tolkutbildningen, vilken kompetens som krävs för att arbeta som tolk och hur tolkarnas arbetssituation ser ut.

- Det var lite som att öppna Pandoras ask. Det finns oroväckande brister på flera områden, konstaterar Kristina Gustafsson.

Dagligen görs tusentals tolkningar i Sverige. Det sker bland annat på kommuner, advokatbyråer, hos polisen och i rättssalen.

Många gånger har tolken en nyckelroll när beslut ska fattas eftersom en korrekt utförd tolkning är en förutsättning för att beslutet ska vara rättssäkert. Ändå är det få tolkar som är auktoriserade och har specialkunskaper i juridik, sjukvård eller asylfrågor.

Kristina Gustafsson har sett exempel på tolkar som inte behärskar terminologin, tolkanvändare som frågar efter tolkens uppfattning om personers utsagor och klienter som känner sig osäkra på att de verkligen blir rätt tolkade. Förklaringen ligger bland annat i tolkarnas dåliga arbetsvillkor.

- Tidigare fanns en ambitiös tolkkompetens vid kommunernas invandrarbyråer. Men den konkurrenssituation som uppstod när tolkservicen avreglerades har dränerat marknaden och tolkarvodena har närmast sjunkit de senaste åren, säger Kristina Gustafsson.

Läs hela artikeln på Dagens Juridik.

För mer information, kontakta Fredrik Olsson, chefredaktör på Dagens Juridik, tel: 0735-186 141 eller fredrik.olsson@blendow.se

 

Blendow Group – Varuhuset för juridisk kompetensförsörjning

Blendow Group består idag av sju affärsområden; Blendow Lexnova (juridisk omvärldsbevakning och nyhetstjänst), BG Institute (utbildning), BG Publishing (juridisk facklitteratur) Legally yours (Sveriges största branschtidning för jurister),  Dagens Juridik (Sveriges juridiska dagstidning), Legally Business (Affärsjuridiskt magasin för företagsledare) samt BG Research (undersökningsverksamhet)