Mittuniversitetet

Forskare studerar Alpina VM i Åre

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:43 CET

2007-02-07, Bitti Jonasson, informationschef

Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se


Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet, Campus Östersund, har beviljats medel av Länsstyrelsen i Jämtland för att genomföra en effektstudie av Alpina VM i Åre. Projektet, som är en pilotstudie, ska även lägga grunden till en modell som ska kunna användas för att utvärdera regionens kommande evenemang.Tanken är att projektet, tack vare ett brett anslag, ska ge verktyg för att kartlägga och analysera vilka effekter som dagens och morgondagens Jämtländska evenemang har på arrangörer, besökare och lokalt boende. Projektet kommer att belysa såväl positiva som negativa effekter av evenemang.- Projektet är en spännande start i ett långsiktigt arbete med att bygga en regional strategi för evenemang, berättar Robert Pettersson, ETOUR.Pilotstudiens huvudsyfte är att studera de främsta direkta effekterna av alpina VM i Åre. Pilotstudien kommer att bestå av två delstudier – den första handlar om ekonomiska effekter och den andra handlar om sociala effekter.- Studierna liknar delvis de som tidigare använts vid större evenemang i Australien och Nordamerika, men också en del helt nya metoder kommer att provas. Bland annat dokumenteras VM i Åre genom ögonblicksbilder och värderingar av upplevelser, avslutar Robert Pettersson.

Frågor kan ställas till:Robert Pettersson, ETOUR/Mittuniversitetet, ansvarig för evenemangsprojektet,

063-19 58 15, 070-275 70 47Bo Svensson, ETOUR/Mittuniversitetet, institutschef,

063-19 58 25, 070-280 99 44