Arbetslivsinstitutet

Forskare: Tydliggör statens ambitioner om företagshälsovården

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 09:10 CEST

– Om svensk företagshälsovård ska vara ett instrument för ett arbetsplatsbaserat proaktivt folkhälsoarbete bör statens avsikter tydliggöras, säger Peter Westerholm, professor emeritus vid Arbetslivsinstitutet.
Westerholm menar att det inte finns anledning för staten att utan krav på motprestation fördela pengar till en privat marknadsaktör som visat sig kunna själv skapa förutsättningar för att överleva.
Det är i det närmaste okänt huruvida företagshälsovården har förmåga att bidra till att minska samhällets kostnader för sjukfrånvaro och förtidspensioner. Det skriver Peter Westerholm med Göran Bostedt i artikeln Kan företagshälsovården lösa sjukskrivningskrisen? som ingår i antologin Den höga sjukfrånvaron - sanning och konsekvens som presenterades på en myndighetskonferens nyligen

Företagshälsovårdens uppgift är bland annat reglerad i arbetsmiljölagen. Den ska exempelvis vara en "oberoende expertresurs inom området arbetsmiljö och rehabilitering".

– Det är ingen liten eller oväsentlig uppgift som lagts på en huvudsakligen privat bransch, kommenterar Peter Westerholm.

Företagshälsovården som företeelse kritiseras inte i artikeln. Som marknadsaktör fyller den sin rådgivande roll för den som kan betala. Artikelförfattarna tror exempelvis att företagshälsovården med sin kännedom om företagen och dess anställda kan vara bättre skickade än primärvården att bedöma en anställds arbetsförmåga. Vad författarna vill poängtera är att företagshälsovården inte är den samhällsaktör, som den enligt arbetsmiljölagen förväntas vara.

– Blotta förekomsten av företagshälsovård räcker inte för att lösa ohälsotalen. Det finns inga belägg för att för att det finns orsakssamband mellan företagshälsovård och minskade ohälsotal, säger Peter Westerholm.

Om företagshälsovården ska bli en samhällsaktör pekar artikelförfattarna på tre områden där staten måste förtydliga sina ambitioner:
· företagshälsovården ska stå under såväl tillsyn som insyn,
· kvalitetskriterier för verksamheten ska utvecklas,
· kunskapsproduktion och utveckling inom området måste organiseras.Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsisntitutet.se


Kontaktpersoner
Professor emeritus
Peter Westerholm
Tel: 08-619 6972
E-post: peter.westerholm@arbetslivsinstitutet.se