AFA Försäkring

Forskare undersöker mangan i svetsrök

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Det är oklart vilka manganföreningar som finns i svetsrök. AFA Försäkring har beviljat 3 163 995 kr till Göran Lidén vid Stockholms universitet för att undersöka mangan i svetsrök – ett ämne som kan orsaka nervskador.

Höga doser mangan kan leda till försämrad psykomotorisk prestation, det vill säga sämre handlings- och arbetsförmåga hos den som utsätts för ämnet. Men hur manganet tas upp av hjärnan beror på vilka kemiska föreningar det ingår i. Det är enbart vissa föreningar som är skadliga för hjärnan.

Forskningsprojektets syfte är att kartlägga vilka manganföreningar som faktiskt förekommer i svetsrök under de vanligaste svetsmetoderna. Det sker genom provtagning av svetsrök och blodprover från svetsare.

För ytterligare information kontakta:
Göran Lidén, docent, Inst. för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, 08-6747641, goran.liden@itm.su.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se