Universitetssjukhuset i Lund

Forskare utreder målstyrd transport av läkemedel till tumörer

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 08:49 CET

Pressmeddelande från Cancerfonden
Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att dela ut drygt 300 miljoner kronor under 2007. Pengarna går bland annat till 420 forskningsprojekt runt om i landet. Malmö/Lund tilldelas via olika projekt 44 miljoner kronor och en av dem som blivit beviljad anslag är Mattias Belting vid Onkologiska kliniken, Lunds universitets­sjukhus. Anslaget är på 500 000 kronor under 2007. Tidigare i år tilldelades Mattias Belting en 50-procentig cancerforskar­tjänst för kliniskt verksamma forskare från Cancerfonden.

Forskningsprojektet handlar om målstyrd transport av läkemedel till tumörer i behandlingen av cancer. Projektet har två huvudinriktningar.

– Vi utreder mekanismerna för transport av makromolekyler, dels i tumörceller och dels i celler som bygger upp blodkärlens väggar. Vi har för avsikt att utveckla strategier för leverans av makromolekyler till tumörer med det övergripande målet att hämma tumörtillväxt. Vårt arbete kommer att öka kunskapen om hur vi ska gå tillväga för att utveckla målstyrning av läkemedel till tumörer för att uppnå förbättrad behandling och mindre skador på friska celler, säger Mattias Belting, forskare och läkare vid Onkologiska kliniken, Lunds universitetssjukhus.

Cancerfonden finansierar 420 forskningsprojekt 2007
Under året har Cancerfonden fått in 455 projektansökningar och av dem beviljades 179. Dessutom får 241 tidigare beviljade forskningsprojekt fortsatt stöd. Totalt kommer Cancerfonden att finansiera 420 forskningsprojekt under 2007.

– Att svensk cancerforskning håller hög internationell standard kan vi konstatera i årets ansökningar. Tack vare privatpersoners och företags givmildhet kan Cancerfonden finansiera en rad framgångsrika projekt, säger professor Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Belting, forskare Lunds universitetssjukhus
Tel 046-17 85 49, 0733-50 74 73 eller e-post mattias.belting@med.lu.se

Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Tel 018-611 38 21, 0708-18 18 44 eller e-post bengt.westermark@cancerfonden.se