Örebro universitet

Forskare utvecklar brottsförebyggandet

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:50 CET

Socialtjänst, skola och polis i Örebro samarbetar i så kallade sociala insatsgrupper. Målet är att ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet ska få en individanpassad behandling. Forskare vid Örebro universitet får nu 250 000 kronor från Brottsförebyggande rådet för att vidareutveckla arbetet med insatsgrupperna.

– Vi kan förebygga både långvarigt kriminellt beteende och återfall i kriminalitet om myndigheter och andra berörda runt ungdomen samverkar på ett strukturerat sätt och fokuserar på rätt saker, säger Henrik Andershed, som är forskare i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet och leder projektet.

Regeringen beslutade i mars 2011 att Rikspolisstyrelsen skulle starta sociala insatsgrupper. Örebro valde att delta och är ett av 12 områden i Sverige i projektet men insatsgruppen har haft vissa svårigheter. Därför satsar man nu på att pröva och vidareutveckla arbetsmodellen.

– Modellen som ska vara färdig om två år ska bygga på både erfarenhet och forskning. Det finns forskning som visar vad som skyddar ungdomar och vad som ökar risken för att ungdomar ska fastna i ett brottsligt beteende.

– För att kunna arbeta strukturerat och evidensbaserat har vi tagit fram flera checklistor som man kommer att arbeta med som stödi de sociala insatsgrupperna. De gör det lättare att fokusera på de faktorer som faktiskt driver det brottsliga beteendet och som varierar från person till person, säger Henrik Andershed.

Forskarna kommer att dokumentera och utvärdera arbetet. Det långsiktiga målet är att modellen som utvecklas i Örebro ska kunna spridas nationellt.

– Om vi kan ta fram en modell för arbetet med sociala insatsgrupper som är evidensbaserad och som fungerar bra så kommer det att det finnas ett stort intresse för detta i andra kommuner. 

Kontakt: Henrik Andershed, Telefon: 019-303397, e-post: henrik.andershed@oru.se

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell.
www.oru.se