Människaplus

Forskaren Anders Sandberg presenterar framtidens filosofi

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 10:22 CEST

Transhumanism är en internationell intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar användning av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper.

Den 11 juli, klockan 19.30 på Skeppargatan 73 i Stockholm kommer Anders Sandberg att hålla talet Transhumanismen historia och framtid.

Vad är transhumanismen? Vilka är dess viktigaste idéer? Hur har tanken utvecklats under åren? Vilka utvecklingar är närmast förestående inom tekniken och samhället? Hur kommer det sig att transhumanismen nu får ett större genomslag i samhällsdebatten?

Anders Sandberg är forskare vid Future of Humanity Institute vid Oxfords universitet, och en av transhumanismens mest inflytelserika tänkare. 

Människa+ är en förening som handlar om vad människan är och vad den kan bli. Vi bejakar den teknologiska utvecklingen och begrundar dess risker. Vår verksamhet går ut på att informera allmänheten om teknologins möjligheter och risker, samt utgöra ett forum för personer som vill diskutera mänsklighetens framtid både kortsiktigt och långsiktigt. Människa + är en del av den internationella organisationen Humanity+

Frågor om föreläsningen ställs till Waldemar Ingdahl, wingdahl@yahoo.se mobil 073 981 86 14