Tedestrand coaching AB

Forskares slutsatser om behandling med "helhetskarta" inom det psykologiska fältet.

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 08:30 CEST

Utvärdering forskare Linköpings universitet

En forskare vid Linköpings universitets slutsatser efter utvärdering av behandling med Psykologisk orienterings "karta"- metoden då kallad "Tedestrand-Metoden": http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

Hela utvärderingen kan du läsa här: http://www.psykologiskorientering.se/SpetsaTedestrandmetoden.pdf

Utdrag ur utvärderingen:

Psykologisk orientering upplevs som trovärdig av fyra skäl:

 • Informanternas positiva erfarenheter och upplevelser av behandlingen (vilka också är baserade på erfarenhet av andra metoder och terapeuter).
 • Genom den beprövade samtalsmetodik som används, t ex KBT och Psykoterapi. (I en mycket liten utsträckning, kartan innehåller så mycket mer red.anm)
 • Mot bakgrund av terapeutens omfattande egna erfarenhet som klient och bakgrund som missbrukare.
 • Kartans funktionalitet som verktyg i behandlingen beskriven av
 • informanterna.

  Pragmatisk förankring:

 • Kartan är enkel, tydlig och transparent. Kartan fungerar som verktyg. Informanterna i utvärderingen bekräftar entydigt kartans funktionalitet. Kartan bidrar med kognitiva förändringar och stora skillnader i livskvalitet under och efter behandlingstiden.
 • De terapeutiska samtalen upplevs mycket positiva av informanterna.
 • Terapeutenvisar stor lyhördhet och har en inkännande attityd. Tillit skapas och behålls genom hela behandlingen.
 • Snabba förändringar och förståelse av kartan Ett tema som återkommer i såväl terapeutens beskrivning av metoden som i
 • informanternas berättelser är förändringens hastighet. Överlag finns en uppfattning hos informanterna om att man har förändrats fort. Många gånger handlar det om att man nått ny insikt om sig själv, sina känslor och varför man har handlat på ett visst sätt redan efter några möten.

  En uppfattning om förändring är sammanlänkad med förståelsen av kartan. Det framgår att man ”lärt sig” kartan efter ett mindre antal möten med terapeuten.

  Det handlar här om att lära sig kartan som ett verktyg eller ett redskap. Att både förstå och att använda kartan är viktigt.

  ”Redan efter fjärde femte gången hos Anders så kände jag att jag hade börjat få ganska klart för mig vad det här innebär. [IP 2: 66]”

  Informanterna i studien har också en uppfattning om att det tar längre tid med andra metoder och med andra terapeuter. Även om samtalet och mötet med terapeuten är viktiga är det framförallt kartan som leder till en snabb förändring.

  -----------------------------------------------

  Resultat, de senaste 35 klienterna ger kortfattade och kärnfulla uttryck över upplevelsen: http://psykologiskorientering.se/media/5566e04c0671d.pdf

  Ny utvärdering som är bredare och större kan komma att startas upp inom den närmaste tiden, dokumentet som är till grund kan läsas här och visar att Psykologisk orientering mer är en pedagogisk modell för inlärning än en psykologiskt grävande metod: http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdf

  Förslag till ny utvärdering framtagen av ovanstående författare:

  mars 2015 - eventuell start juni/juli 2015 bereonde på vad den stiftelse som vill bidra, kommer fram till för beslut angående finansiering:

           Välkommen att kontakta mig!

  www.psykologiskorientering.se

  info@psykologiskorientering.se

  mobil: +46738108235

  Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!

  Om företaget

  Psykologisk orientering ger dig en snabb, effektiv och varaktig lösning på dina livsproblem. Kartan- den visuella överblicken är det verktyget som ger dig de goda förutsättningar för att lösa dina problem.Den visar konkret gamla tankemönster och vägen till det nya. Samma karta gäller för både individ och grupp.

  Anders Tedestrand
  Tedestrand coaching AB
  Organisationsnummer: 559006-8622