KK-stiftelsen

FORSKARSKOLOR SKA STÄRKA SVENSK EXPORT

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 11:52 CEST

KK-stiftelsen och skogsindustrin gör nu en satsning för att få ut fler produkter ur den svenska skogen med syfte att ytterligare öka skogsindustrins exportvärde. KK-stiftelsen och teknikindustrin vill också förbättra produktiviteten för process- och tillverkande industri där nyckelfaktorerna är robotik, automation och styr- och övervakningssystem.

KK-stiftelsen har beslutat om två nya företagsforskarskolor, Mekanisk massateknik vid Mittuniversitet och Robotics, Automation and Process Control, RAP, som kommer att finnas vid fyra universitet och
högskolor: Örebro universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad. KK-stiftelsen vill genom forskarskolorna föra samman akademi och näringsliv för samproduktion och kunskap.

De två företagsforskarskolorna får tillsammans 38,4 miljoner kronor från KK-stiftelsen under fem år under förutsättning att de deltagande företagen bidrar med lika mycket. Mekanisk massateknik får maximalt 16,8 Mkr, RAP får maximalt 21,6 Mkr.

Företagsforskarskolan Mekanisk massateknik ska skapa kostnadseffektiva användningar av höga andelar mekanisk och kemimekaniska massor i befintliga och nya fiberbaserade produkter med hög kvalitet.

Företagsforskarskolan RAP ska skapa överblick och korsbefruktning mellan de områden som utgör basen för forskning inom intelligenta system. Forskarskolan syftar till att skapa en forskningsmiljö som matchar ledande europeiska aktörer och att bli en internationellt intressant samarbetspartner.

ABB Automation, Atlas Copco Drills, AnalyCen Nordic, AerotechTelub, Stora Enso, Rotundus (Uppsala Science Park), ESAB Welding Equipment och ABB Robotics har åtagit sig att finansiera 10,5 doktorander inom RAP.

Eka, Eurocon, Holmen, Metso, M-real, SCA, Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Stora Enso har åtagit sig att finansiera 12 forskarstuderanden inom Mekanisk massateknik.

Forskarskolorna ska starta i januari 2006. Studietiden är beräknad till 5 år och en stor del av de forskarstuderandes tid ska tillbringas på respektive företag.

För mer information kontakta nedanstående kontaktpersoner:

Carola Holmér, programansvarig för forskarutbildningar, KK-stiftelsen, 08-56 64 81 27 eller 0706-47 22 49

Mats Waltré, programansvarig, KK-stiftelsen, 08-56 64 81 58 eller 0733-47 81 58

Hans Höglund, professor, Mittuniversitetet, 060-14 89 45 eller 070-638 55 18

Dimiter Driankov, professor, Örebro universitet, 019-303 779 eller 070-24 10 788