Fondkistan

Forskning för tidigare upptäckt av Alzheimer belönas

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 09:58 CEST

Alzheimer är vår vanligaste demenssjukdom och varje år får 7500 svenskar diagnosen. Nu belönas två forskare vid Uppsala universitet för sitt arbete med att utveckla diagnostekniken. Med hjälp av PET-kamera är det möjligt att ta bilder som visar hur hjärnan fungerar. På det viset kan man tidigare ställa diagnos och följa sjukdomsförloppet för att föreslå rätt behandling.

Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar hjärnan och det är svårt att studera orsakerna och sjukdomsförloppet eftersom hjärnans funktioner är så komplexa, och för att det är svårt att ta prover från ett så essentiellt och centralt organ som hjärnan. Med PET behöver man inte ta några biologiska prover vilket kan vara både obehagligt och svårt, speciellt då sjukdomen är lokaliserad till hjärnan.

Stipendiet delas ut till Stina Syvänen och Dag Sehlin den 21 september av begravningsbyrån Fondkistan, som vartannat år låter en del av intäkten gå till framstående forskning.

– Det känns mycket angeläget att stödja denna viktiga forskning. Alzheimer är en vanlig sjukdom som är lika drabbande för de anhöriga, säger Mikael Åbom, ordförande i stiftelsen Fondkistan.

– Alzheimers sjukdom brukar upptäckas först när minnessvårigheter eller andra kognitiva problem uppstår och vid det laget har sjukdomsprocesserna i hjärnan redan pågått en lång tid. Vi hoppas att man med den här forskningen ska kunna förbättra diagnostiken genom att följa sjukdomens utveckling på ett mer dynamiskt sätt, säger Mikael Åbom.

Stiftelsen Fondkistan

Begravningsbyrån Fondkistan avsätter fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna till Stiftelsen Fondkistan. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Forskningsstipendier delas ut vartannat år.

Stiftelsen skapades 1993.

Stiftelsen Fondkistan

Begravningsbyrån Fondkistan avsätter fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna till Stiftelsen Fondkistan. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Forskningsstipendier delas ut vartannat år.

Stiftelsen skapades 1993.

Anders Nilsson

_________________________________________________

Fondkistan AB

Midfalegatan 6

Box 763

521 22 Falköping

Tel: 0515-421 32 • Mobil:0708-19 24 75 www.fondkistan.se