Katrineholms kommun

Forskning, föreläsningar och soppa

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 15:32 CET

Kraven på att utveckla socialtjänsten ökar undan för undan. Som ett led i den utvecklingen har socialförvaltningen i Katrineholm, i nära samarbete med högskolan Dalarna och Ersta - Sköndals högskola skapat en mötesplats för forskning och praktik i form av en forskningsstation.

Uppgiften för forskningsstationen är att följa upp och utveckla det dagliga praktiska arbetet vid socialförvaltningen. Forskarstudenter, studenter, socialförvaltningens personal och klienter kommer att involveras i arbetet.

- Det är en utveckling av tidigare samverkan mellan forskning och praktik. På det här sättet kommer forskning och praktik att utvecklas parallellt, säger Åke Sandberg, chef för socialförvaltningen.

Forskningsstationen har lagt fram en femårig verksamhetsplan där barnperspektivet är ett genomgående tema. Vid forskningsstationen kommer man främst att jobba med systematiska utvärderingar av socialtjänstens metoder och insatser. Alla erfarenheter samlas i en skriftserie som kommer att finnas tillgängliga på katrineholm.se.

Ett annat inslag i forskningsstationens arbete är soppföreläsningar. Då bjuds det på soppa och en kortare föreläsning om det utvecklingsarbete som pågår. Torsdagen den 24 november klockan 11.45 föreläser Lars Oscarsson, professor vid Ersta Sköndal högskola och Christian Kullberg, professor vid Dalarnas högskola i Musikens Hus.

I samband med föreläsningarna kommer vi att lansera de tre första utgåvorna i forskningsstationens planerade skriftserie samt presentera deras Facebook-sida.

För mer information kontakta:
Åke Strandberg, förvaltningschef, telefon 0150-575 37.
Martin Alm, utvecklingsledare telefon 0150-48 82 26.

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se