Svenska kyrkan

Forskning i sexualetik och böneteologi får stöd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 10:03 CEST

Feministisk kristen sexualetik och Martin Luthers böneteologi är forskningsämnen som Kyrkostyrelsen idag har beslutat att stödja med anslag till två doktorandstjänster.

Sofia Mogård, doktorand vid Uppsala universitet, ska i sin avhandling analysera och granska skilda utformningar av feministisk kristen sexualetik utifrån hur de möter nutida förändringar inom samlevnads- och sexualetiken.

Thomas Appelqvist, doktorand vid Lunds universitet, får stöd till ett forskningsprojekt med titeln ”Martin Luthers böneteologi – Guds relation och bönens plats i kyrkan”. Han ska studera hur Luther ser på människans relation till Gud och hur denna relation gestaltas i bönen.

Både Mogård och Appelqvist har beviljats ett fyra årigt doktorandanslag från och med den 1 januari 2005. Medlen för tjänsterna överförs till respektive universitet.

Forskningsmedel har sökts av 30 forskare, 17 män och 13 kvinnor. Det är ett stöd för forskning vilken är avsedd att långsiktigt höja den vetenskapliga kompetensen bland kyrkans anställda och medarbetare. Forskningen ska ha relevans för Svenska kyrkans arbete.

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se