Länsförsäkringar

Forskning krävs för att stoppa dödsfall och olyckor bland cyklister och mopedister

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 10:12 CEST

Sommartrafiken har startat och flera dödsolyckor har redan skett. En grupp som drabbas hårt är de oskyddade trafikanterna. Nu inleder Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond en långsiktig satsning på forskningsprojekt som fokuserar på de oskyddade trafikanterna. I år delas 10 miljoner kronor ut till forskare på området.

Antalet oskyddade trafikanter ökar snabbt i antal; motorcyklister, mopedister, cyklister och förare av fyrhjulingar i den allmänna trafiken. Varje år skadas drygt 28 000 personer i trafiken så pass allvarligt att de måste föras till akutsjukhus. Var tredje av dessa är en cyklist.

– Trafiksäkerhet har alltid varit en viktig del av vår verksamhet, säger Björn Sundell, ordförande i Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Och vi behöver mer och fördjupad kunskap kring de här trafikanterna för att förhindra olyckor.

– Vad gäller cyklister behövs bland annat mer kunskap om hur olycksbilden ser ut för att kunna förebygga, fortsätter Maria Wedin, produktspecialist på Länsförsäkringar. Det är till exempel fortfarande många som inte har cykelhjälm eller så har man inte satt fast hjälmen ordentligt. Vi behöver titta närmare på vilka orsaker som finns bakom detta, inte bara göra konstateranden.

En annan stor grupp som Länsförsäkringar vill veta mer om är mopedisterna. 230 000 mopeder finns i trafik, och är det färdmedel som ger upphov till flest olyckor hos ungdomar i trafiken. Några vanliga orsaker till olyckorna som man känner till är för hög hastighet, trimning av mopeder och att unga mopedister inte är säkra på trafikreglerna.

– De här sambanden är högst relevanta, men det finns fortfarande kunskapsluckor att fylla i, menar Maria Wedin. Vi vet inte helt säkert vad som döljer sig bakom statistiken. Det hoppas vi kunna få svar på genom forskningen.

Satsningen på frågor och forskning om oskyddade trafikanter sträcker sig över flera år. För 2011 satsar forskningsfonden upp till 10 miljoner kronor för att öka kunskaperna om denna grupp.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som kan förebygga skador och bidra till att öka tryggheten i samhället. Under de senaste 20 åren har stiftelsen finansierat fler än 130 forskningsprojekt med tillsammans cirka 70 miljoner kronor inom områden som brottbekämpning, brand, klimat, hälsa, välfärd och trafiksäkerhet.

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till svenska universitet, högskolor eller motsvarande forskningsinstitutioner.

Läs mer om utlysningen och ansök här: lansforsakringar.se/forskning

För ytterligare information om skador och skadeförebyggande arbete, kontakta:
Maria Wedin, produktspecialist Motor på Länsförsäkringar, 073-96 413 45
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50.

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.