Vetenskapsrådet

Forskning & Medicin nr 3 2004: ”Forskning motor för tillväxten”

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 14:18 CEST

Nytt nummer Forskning & Medicin ute nu

Arbetet med forskningsproppen går nu in i sitt slutskede. Erfarenheter från amerikansk forskningspolitik inspirerar i arbetet med den kommande forskningspropositionen. Läs intervjun med statssekreteraren Kerstin Eliasson i nya numret av Forskning & Medicin.
En annan vinkel av amerikansk forskningen ger Hans Bergström, som följer forskning och forskningsdebatten i USA. Aldrig har den medicinska forskningen varit en så stor valfråga i USA som den verkar bli i årets presidentval. Olika syn på regler för stamcellsforskning kan rentav avgöra hela presidentvalet – trots konkurrerande frågor om terrorism och ekonomi.
Databaser i världsklass underlättar forskningen

Sverige har länge haft en framskjuten ställning inom epidemiologi. Personnumren och vår långa tradition av att använda personregister skapar unika förutsättningar för registerbaserad forskning. Nu ska Sverige bli världsledande inom området.

Ökad tillgänglighet till forskningsresultat ger databasen Medline som innehåller drygt tolv miljoner artikelreferenser. Varje dag läggs över 1000 nya titlar in. För den enskilde forskaren är det omöjligt att hålla sig uppdaterad ens inom det egna ämnesområdet. Men med hjälp av s k textutvinning ges möjligheten att få överblick. Tekniken kan dessutom finna okända samband mellan texter och ge uppslag till nya hypoteser.
Människans åldrande: Ny ledtråd kan lösa gammal gåta

Varför människan åldras och dör är ännu ett olöst mysterium. Men forskarna har hittat några ledtrådar. Nyligen upptäckte en svensk forskargrupp att råttor åldras snabbare om man skapar genetiska fel i deras mitokondrier.

Men åldras till vilket pris? Vem ska betala för framtidens sjukvård? Hur ska resurserna fördelas och vilka behandlingar är mest lönsamma? Forskning & Medicin berättar i detta nummer om hälsoekonomi.
Fler får chans söka medel via landsting

En stor del av statliga forskningsmedel inom medicin förmedlas via landstingen i Sverige, s k ALF-avtal. Med de nya regionala ALF-avtalen har samarbetet mellan landsting och universitet fördjupats. I fortsättningen kommer även forskare vid universitet ha möjlighet att söka medel via landstingen. Samtidigt får vissa landsting mer att säga till om i utbildningsfrågor.
Om tidskriften Forskning & Medicin

Tidskriften Forskning & Medicin ges ut av ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet i samarbete med de medicinska fakulteterna i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala samt Karolinska Institutet. Tidningen handlar om aktuella medicinska forskningsfrågor och kommer ut fyra gånger per år.

Vill du prenumerera gratis på Forskning & Medicin? Då kan du registrera dig som prenumerant på tidningens webbplats www.vr.se/medicin eller beställa en prenumeration via forskningmedicin@vr.se