AFA Försäkring

Forskning om arbetslivsinriktad rehabilitering ska få snabbt genomslag i kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:00 CEST

AFA Försäkring satsar på att få fram nya metoder och arbetssätt som gör att fler sjukskrivna kommer tillbaka till jobbet på ett långsiktigt hållbart sätt. Det nya forskningsprogrammet inom arbetslivsinriktad rehabilitering har en tydlig inriktning mot arbetsplatsnära forskning som snabbt kan få genomslag i kommuner och landsting. 

På tisdagen den 12 oktober träffades forskare inom AFA Försäkrings fem nya forskningsprojekt inom rehabilitering och representanter för kommuner och landsting. På plats fanns även de kommuner och landsting som ingår i AFA Försäkrings utvärderingsprojekt ”Hållbar Rehabilitering KL”. Syftet är att hitta former för samverkan mellan forskarna och de som arbetar praktiskt med rehabiliteringsfrågor i kommuner och landsting. Målet är att forskningen snabbt ska komma till nytta på arbetsplatser i kommuner och landsting.

– Det finns behov av både ny kunskap och nya metoder när det gäller frågor kring arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång i arbete. Vi vill föra ihop alla parter för att lära av varandra och öka den praktiska nyttan av forskningen, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring.

Dagen inleddes med ett frukostseminarium med deltagande av bland andra Åke Nygren professor em och ordförande i regeringens rehabiliteringsråd, och Eva Vingård, professor vid Uppsala universitet och ansvarig för AFA Försäkrings utvärderingsprojekt.

De fem projekten i FoU-programmet ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” handlar om hur företagshälsovården kan utvecklas, hur man tar tillvara arbetsförmåga, hur chefer kan agera hälsofrämjande, rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna, samt sociala kontakter under sjukfrånvaron.

– Vi känner oss övertygade om att den här forskningen kan ge praktiska metoder som leder till att fler inom kommuner och landsting kan komma tillbaka till jobbet, säger Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring.

På senare tid har rehabiliteringen alltmer inriktats mot att alla inblandade aktörer: arbetsgivare, företagshälsa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i team kring den enskilde. Syftet med AFA Försäkrings pågående utvärderingsprojekt ”Hållbar rehabilitering KL” är att klarlägga hur effektivt sådant samarbete är.

 – Samverkan inom rehabiliteringsområdet är inget nytt, men däremot har team-samarbetets betydelse för effektiv rehabilitering ännu inte utvärderats tillräckligt, säger Torbjörn Jansson, projektledare Hållbar Rehabilitering KL.

På tisdagen den 12 oktober träffades forskare inom AFA Försäkrings fem nya forskningsprojekt inom rehabilitering och representanter för kommuner och landsting. På plats fanns även de kommuner och landsting som ingår i AFA Försäkrings utvärderingsprojekt ”Hållbar Rehabilitering KL”. Syftet är att hitta former för samverkan mellan forskarna och de som arbetar praktiskt med rehabiliteringsfrågor i kommuner och landsting. Målet är att forskningen snabbt ska komma till nytta på arbetsplatser i kommuner och landsting.

– Det finns behov av både ny kunskap och nya metoder när det gäller frågor kring arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång i arbete. Vi vill föra ihop alla parter för att lära av varandra och öka den praktiska nyttan av forskningen, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring.

Dagen inleddes med ett frukostseminarium med deltagande av bland andra Åke Nygren professor em och ordförande i regeringens rehabiliteringsråd, och Eva Vingård, professor vid Uppsala universitet och ansvarig för AFA Försäkrings utvärderingsprojekt.

De fem projekten i FoU-programmet ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” handlar om hur företagshälsovården kan utvecklas, hur man tar tillvara arbetsförmåga, hur chefer kan agera hälsofrämjande, rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna, samt sociala kontakter under sjukfrånvaron.

– Vi känner oss övertygade om att den här forskningen kan ge praktiska metoder som leder till att fler inom kommuner och landsting kan komma tillbaka till jobbet, säger Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring.

På senare tid har rehabiliteringen alltmer inriktats mot att alla inblandade aktörer: arbetsgivare, företagshälsa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i team kring den enskilde. Syftet med AFA Försäkrings pågående utvärderingsprojekt ”Hållbar rehabilitering KL” är att klarlägga hur effektivt sådant samarbete är.

 – Samverkan inom rehabiliteringsområdet är inget nytt, men däremot har team-samarbetets betydelse för effektiv rehabilitering ännu inte utvärderats tillräckligt, säger Torbjörn Jansson, projektledare Hållbar Rehabilitering KL.

De kommuner och landsting som deltar i projektet är Gällivare, Kalix, Umeå och Älmhults kommuner, samt Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen. Utvärderingen gäller både kvantitativa resultat och mer kvalitativa bedömningar. Dessa jämförs med kontrollgrupper.

AFA Försäkrings rehabiliteringssatsning sker på uppdrag av SKL och de fackliga organisationerna i samverkan.

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se 
Torbjörn Jansson, projektledare ”Hållbar rehabilitering KL”, AFA Försäkring, 08- 696 48 95, 0708-939 585, torbjorn.jansson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, tel: 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta: FoU-program Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och landsting
AFA Försäkring beviljade i mars 2010 drygt 16 miljoner kronor till fem forskningsprojekt om arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner, landsting och regioner. Projekten:

Utvecklad företagshälsovård för färre sjukskrivna: Katarina Kjellberg, Karolinska Institutet, om att utveckla företagshälsovårdens metoder för tidig arbetslivsinriktad rehabilitering av vård- och omsorgspersonal.

Att ta tillvara förmåga – trots begränsning: Elsy Söderberg, Linköpings universitet, om The Strenghts model, som tycks vara ett framgångsrikt sätt att få tillbaka sjukskrivna till arbetslivet.

Chefer lär om balans – för friskare arbetsliv: Professorerna Magnus Sverke och Gunnar Aronsson, Stockholms universitet, om hur chefer kan organisera arbetet så att det främjar personalens hälsa.

Rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna: Gun Johansson, Linköpings universitet, om sjukskrivnas möjligheter att vara rörliga på arbetsmarknaden.

Sociala kontakter under sjukfrånvaron: Åsa Tjulin, Linköpings universitet, om huruvida bra kontakt mellan en sjukskriven individ och arbetsplatsen kan leda till kortare sjukfrånvaro.

Fakta: Utvärderingsprojekt Hållbar rehabilitering KL
I projektet Hållbar Rehabilitering KL bildar de deltagande kommunerna/regionen egna team bestående av handläggare från arbetsgivare, företagshälsovården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet är att undersöka om teamsamarbete i högre grad än traditionellt stöd bidrar till att sjukskrivna kommer tillbaka till arbetslivet. Professor Eva Vingård vid enheten för Arbets- och miljömedicin i Uppsala är ansvarig för utvärderingen av projektet. Gällivare, Kalix, Umeå och Älmhults kommuner, samt Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen, deltar i projektet.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se