Karolinska Institutet, KI

Forskning om forskning kan förbättras

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:17 CET

De metoder som används för att utvärdera forskningens kvalitet kan bli mycket mer exakta och omfattande. Det visar en ny doktorsavhandling i ämnet bibliometri som idag lades fram vid Karolinska Institutet.

– En vanlig fallgrop är att man bedömer den genomsnittliga kvaliteten på tidskrifter i stället för att granska varje enskild vetenskaplig artikel, säger forskaren Jonas Lundberg.


Bibliometri används för att beskriva och bedöma forskningens kvalitet, ge en bild av en forskargrupps eller ett universitets inflytande inom ett område. I takt med att forskningen blir mer internationell och konkurrensen mellan forskarna hårdnar ställs allt högre krav på de system som används för att bedöma forskningens kvalitet.– Jag brukar säga att jag forskar om forskning. Det finns en rad bibliometriska metoder, där den enklaste går ut på att mäta hur ofta en forskare är publicerad och citerad i vetenskapliga tidskrifter, säger Jonas Lundberg vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).I sin avhandling pekar han på bristerna med dagens metoder, och hur bibliometrin kan användas mer träffsäkert och effektivt än i dag. Han har också vidareutvecklat den metod som i dag anses bäst.– Det finns två dominerande åsikter om bibliometri. En del har en övertro och tillmäter enkel bibliometri allt för stor betydelse. Det finns många fallgropar med dagens mätmetoder. De som inte tror på bibliometri tenderar i stället att avfärda den helt, när den i själva verket är mycket användbar. Det gäller bara att använda den rätt och att vidareutveckla metoderna, säger Jonas Lundberg.En av de vanligaste metodbristerna är att man gör bedömningar baserat på den genomsnittliga kvaliteten på tidskrifter i stället för att granska varje enskild vetenskaplig artikel. Vidare publicerar många forskare sina artiklar i allmänvetenskapliga tidskrifter och inte i specialtidskrifterna, något som vanliga bibliometriska metoder inte tar hänsyn till.– Vi vet till exempel att 70 procent av cancerforskningen publiceras i andra tidskrifter en specialtidskrifter om onkologi, säger Jonas Lundberg.Avhandling: Bibliometrics as a research assessment tool: impact beyond the impact factor. ISBN: 91-7140-965-3.För frågor, kontakta:Med dr Jonas Lundberg

Tel: 08-524 866 89

E-post: jonas.lundberg@ki.sePressekreterare Katarina Sternudd

Tel: 08-524 838 95

E-post: katarina.sternudd@ki.seKarolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se