Skogsindustrierna

Forskning om kolfiber från träd belönas med 500 000 kr

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 11:14 CET

Forskare vid Innventia får 500 000 kr från Gunnar Sundblads Forskningsfond för att utveckla ny kunskap om hur skogsträdens lignin kan användas för framställning av kolfiber som armering i lätta material.

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Hannah Schweinebarth vid Innventia AB i Stockholm. Priset kommer att delas ut den 16 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Hannah är 28 år och har en fil. mag. examen i analytisk kemi vid Stockholms Universitet. Hon är sedan ett par år anställd vid Innventia och ingår i gruppen ”Biorefinery Processes and Products”. Hannah forskar inom fokusområdet ”Lignin & Kolfiber”, som omfattar stegen från fällning av lignin ur svartlut till färdiga produkter, exempelvis kolfiber.

Efterfrågan på lätta och starka material är idag stor, exempelvis inom fordonsindustrin. Dagens högpresterande kolfiber utgår ofta från polyakrylnitril från petroleumindustrin och är dyra, vilket medför att de i huvudsak används i exklusiva tillämpningar. Kolfibrer från lignin, som är en förnybar råvara, är å andra sidan inte högpresterande nog i dagsläget. Målsättningen med Hannahs och Innventias forskning är att kunna producera ligninbaserade kolfiber med tillräcklig prestanda för volymtillämpningar och som samtidigt är ekonomiskt konkurrenskraftiga.

Tack vare Kompetensutvecklingspriset kommer Hanna att vistas 6 månader på Oak Ridge National Laboratory (ORNL) beläget i Tennessee, USA. ORNL är ett av världens mest framstående forskningsenheter inom ”grön energi”. Där finns en forskningsgrupp som arbetar med framställning av kolfiber. Under 2013 kommer det att finnas en pilotanläggning som kan producera cirka 25 ton kolfiber årligen. Innventia har lång erfarenhet av att extrahera och karakterisera lignin från svartlut. Vistelsen gör det möjligt för Hannah att framställa större kvantiteter kolfiber från olika karakteriserade ligniner och att utvärdera kolfibrernas funktionella egenskaper. Också University of Tennessee kommer att delta i samarbetet.

Fakta om priset:
Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustri mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar en allt tuffare konkurrens. Priset ger möjlighet för en forskare i det svenska forsknings- och innovationssystemet att vistas i en utländsk forskningsmiljö, utveckla sig, skapa kontakter och hämta hem kunskap. Priset kommer att delas ut vid Invigningen av Skogsnäringsveckan den 16 april i Stockholm.

För mer information kontakta:
Lennart Eriksson, stiftelsens ordförande, telefon 0705-23 19 42
Hannah Schweinebarth, pristagare, Innventia, telefon 0768-76 72 65

Styrelsen för Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond utses av Skogsindustriernas styrelse.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org