Göteborgs universitet

Forskning om läkemedel och cancer får stort stöd av Vetenskapsrådet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 17:17 CEST


Martin Bergö och Joakim Larsson, bägge forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, är föreslagna att få sina forskartjänster finansierade av Vetenskapsrådet. Det kan innebära en miljon kronor i så kallat startbidrag och upp till sex års finansiering.

- Det är ett viktigt stöd, det gör att jag kan fokusera på min forskning och att coacha doktorander och postdoktorer istället för att anstränga mig för att få in pengar till den egna lönen, säger Joakim Larsson, som forskar om läkemedels miljöpåverkan.

Joakim Larssons forskning om utsläpp av läkemedel i avloppsvatten i bland annat Indien har tidigare rönt stor uppmärksamhet i internationella medier.

I den aktuella omgången har Vetenskapsrådets så kallade ämnesområde för medicin föreslagit nio svenska forskare för nya anställningar. Under förutsättning att respektive universitet åtar sig arbetsgivaransvaret för forskarna kommer det formella beslutet att fattas senare under hösten.

Syftet med anställningarna är enligt Vetenskapsrådet att förnya svensk forskning. För att bli utnämnd krävs att forskaren är självständig, etablerad samt befinner sig i en aktiv forskningsfas och bedriver doktorand- och/eller postdoktorshandledning.

Martin Bergö forskar inom området basala sjukdomsmekanismer och leder en forskargrupp vid Wallenberglaboratoriet på Sahlgrenska akademin. De forskar om lungcancer och leukemier. Gruppen har utvecklat avancerade genetiska musmodeller i vilka de studerar mekanismer för cancerutveckling och testar nya behandlingsstrategier.

AV: Henrik Axlid
031-786 20 21, 0734-04 20 21