BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Forskning om metoder för att förebygga trafficking

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:41 CET

Trafficking är ett växande problem i Europa. För att utveckla förebyggande insatser som fungerar i hela EU ska forskare analysera hur fenomenet är organiserat och vilka mekanismer som upprätthåller trafficking, det vill säga människohandel för sexuella ändamål.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått medel från EU för att studera trafficking i Sverige, Finland och Estland. I projektet medverkar dessutom forskare från Norge, Lettland, Litauen och Ryssland.

Forskarna ska under knappt två år analysera hur trafficking organiseras. De ska också ta fram mer kunskap om de olika aktörerna samt undersöka vilka legala kanaler, exempelvis lägenhetsförmedlare, som bidrar till att underhålla och förenkla trafficking.

– Kvinnor från andra länder hamnar i lägenheter i våra städer och annonseras ut på svenska hemsidor. Det är klart att det finns en organisation bakom detta. Vår uppgift är att i detalj förstå hur detta fungerar för att kunna sätta in åtgärder där den kriminella affärsverksamheten är som mest sårbar, säger Lars Korsell, brottsforskare vid Brå och ansvarig för projektet.

För att kartlägga fenomenet ska forskarna ta del av polisanmälningar, förundersökningsprotokoll och domar. Dessutom ska de intervjua flera olika grupper med insyn i problematiken: företrädare för rättsväsendet och brottsofferstödjare samt personer som på olika sätt bidrar till att underlätta människohandel och sexköp.

Brå har också deltagit i en pilotstudie om efterfrågan på trafficking. Studien utgör en del av en internationell rapport som ska publiceras i Italien i vår.

Projektet ska presenteras under hösten 2008.

Läs mer om trafficking på: www.bra.se/go/92

Ytterligare information: Lars Korsell, brottsforskare och jur.dr vid Brå, 08– 401 87 11.