AFA Försäkring

Forskning till nytta i arbetslivet - AFA Försäkring bjuder in till FoU-dag

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 14:45 CET

Fredagen den 25 november samlar AFA Försäkring forskare och andra aktörer inom arbetsmiljö och hälsa för att gå igenom kunskapsläget och aktuella frågor samt hur den forskning som AFA Försäkring finansierar kan komma till nyttas i arbetslivet. 

AFA Försäkrings FoU-dag - som genomförs för tredje året - speglar den stora bredd som finns inom bland de projekt som AFA Försäkring finansierar.

Bland de ämnen som diskuteras är exponering från epoxi/härdplaster, stress och hörselskador samt exponeringssamband vid belastningsskador. Dessutom redovisas Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådets uppfattning om hur kunskapsspridningen från arbetsmiljöforskningen måste stärkas. Även behovet av mer resurser till forskningen kommer att diskuteras med anledning av den kommande forskningspropositionen.

Bland föreläsarna finns bland andra professor Sverker Sörlin, KTH ,överläkare Ingegärd Anveden Berglind, Karolinska Institutet och överläkare Catarina Nordander, Lunds universitet och professor Svend-Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle

Se hela programmet i AFA Försäkring FoU-dag 25 nov 2011.

Datum:         Fredag 25 november
Tidpunkt:      09:00-16:30
Plats: Clarion Hotell, Ringvägen 98

Media välkomnas att närvara!
Anmälan för media senast 24 november till rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se

 

För mer information:

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-6964816,0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se