Högskolan på Gotland

Forskning vid de mindre svenska lärosätena - ett omöjligt uppdrag?

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 15:14 CEST

Seminarium under Almedalsveckan. Paneldebatt om forskningens roll och syfte på de mindre lärosätena och den svårighet det innebär att på en mycket begränsad forskningsbudget både se till att forskningsanknyta all utbildning och samtidigt utveckla en eller ett par spetsområden. Går det att lösa det uppdraget?

- Frågan är viktig därför att studenter på högskolor har samma rätt till en högkvalitativ forskningsanknuten utbildning som de som går på universitet. Ändå får högskolorna betydligt mindre forskningsanslag, både om man räknar i reella tal och om man räknar utslaget per student, än universiteten. Om högskoleutbildning ska granskas, utvärderas och bedömas efter samma kriterier måste förutsättningar för att bedriva god utbildning bli mer lika, säger Jörgen Tholin rektor vid Högskolan på Gotland.

- Samtidigt ska vi på vårt mycket magra anslag helst kunna bedriva spetsforskning i ett eller ett par områden. Och i dessa områden dra in ytterligare externa medel. För att göra det krävs strategiska satsningar. Men finns det verkligen möjlighet att göra några strategiska satsningar utan att urholka möjligheten till forskningsanknytning ännu mer, säger Jörgen tholin.

Medverkande: Ingegerd Palmér, tidigare universitets- och högskolerektor. Meta Fjelkner, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Tobias Krantz, avdchef tidigare statsråd, Svenskt Näringsliv, Klas-Herman Lundgren tidigare ordförande SFS, numera på Vetenskap och Allmänhet

Högskolan på Gotland