Socialstyrelsen

Forskning visar: så lyckas institutionsbehandling av ungdomar

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 10:33 CEST

Gemensamt pressmeddelande från Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen/Centrum för utvärdering av socialt arbete:

Forskning visar: så lyckas institutionsbehandling av ungdomar

Kriminella och aggressiva ungdomar som placeras på institution hör till de mest svårbehandlade i gruppen ungdomar med problem. Behandlingsresultaten är generellt sett små, men det finns vägar till framgångsrik behandling. Det visar en översikt av internationell forskning som presenteras idag.

- Kunskapsöversikten är en viktig motvikt till den behandlingspessimism som ibland härskat inom socialtjänsten, eftersom den visar att det finns framgångsrika metoder även när det gäller de mest svårbehandlade ungdomarna. Men det är arbetssätt som ställer stora krav på de verksamhetsansvariga, säger Nils Åkesson och Karin Tengvald, forskningsansvariga vid Statens institutionsstyrelse (SiS) respektive Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen.

Kognitiv beteendeterapi effektiv
I boken Institutionsbehandling av ungdomar - vad säger forskningen? görs en systematisk genomgång av internationell forskning. Den visar att den mest effektiva behandlingen för kriminalitet och beteendeproblem fokuserar på riskfaktorer hos både ungdomen själv och i omgivningen, det vill säga hos vänner, familj, skola och fritid. De individuella insatserna ska vara inriktade på att direkt förändra det kriminella beteendet hos den unge, till exempel aggressivitet, kriminella värderingar och bristande social kompetens. Här visar forskningen att kognitiv beteendeterapi är mest effektiv.

Skola och familj ska ingå i behandling
En framgångsrik behandling bygger också på att man arbetar med att förbättra den unges skolkunskaper, att familjen dras in i behandlingen och att ungdomen lär sig att fungera bland ungdomar som inte är kriminella eller missbrukar.

- Kunskapsöversikten bekräftar att de satsningar vi gjort under de senaste åren har varit korrekta, säger Nils Åkesson. Vi har exempelvis infört kognitiv beteendeterapi på bred front och satsat på familjearbete, metoder som har stöd i forskningen.

Välutbildad och enig personal viktig
Att vissa behandlingsmodeller visar bättre resultat än andra, betyder inte att de ger goda reslutat under alla förhållanden och för alla ungdomar. Förutom ovan nämnda förutsättningar krävs att:

Metoderna anpassas efter ungdomarnas individuella särdrag och inlärningsstil. Metoderna verkligen genomförs så som det är tänkt. Personalen har rätt utbildning och är eniga om hur ungdomarna ska bemötas. Man arbetar för att en negativ ungdomskultur inte utvecklas på institutionen. Behandlingen om möjligt bedrivs i små och öppna enheter, där ungdomarna får möjlighet till inflytande över vardagen på institutionen. Samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge
Kunskapsöversikten är framtagen gemensamt av Socialstyrelsen /CUS, SiS och norska barn- och familjedepartementet. Syftet har varit att ta fram ett underlag för att sprida kunskap om verksam institutionsvård och att bidra till att fler institutioner börjar arbeta utifrån den kunskap som finns inom modern forskning.

Modellinstitution planeras
Samarbetet mellan de tre myndigheterna kommer att fortsätta. Det finns planer på att inrätta en ny modellinstitution enligt principerna i kunskapsöversikten och följa upp behandlingsresultaten genom forskning.

Institutionsbehandling av ungdomar - vad säger forskningen? av psykolog Tore Andreassen kan beställas kostnadsfritt för journalister från Socialstyrelsen/CUS, tel 08-555 531 32, fax 08-555 532 24, e-post ulla.wolmerud@sos.se.

Mer information: Psykolog Tore Andreassen, tel 004790071348.
Ytterligare kommentarer: Karin Tengvald, Socialstyrelsen/CUS, tel 08-555 532 47, Inger Widén Cederberg, Socialstyrelsen/Individ- och familjeomsorg, tel 08-555 535 70, FoU-direktör Nils Åkesson, SiS, tel 070-589 04 59.
Presskontakt Socialstyrelsen och CUS: Helena Norling, tel 08-555 530 05
Presskontakt SiS: Jessica Rydén, tel 08-453 40 56, 070-687 32 42.