Saco

Forskningen en huvudfråga för EU:s framtidsstrategi

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 13:27 CET

Regeringen har ombett Saco att lämna sina synpunkter på EU-arbetets inriktning under de kommande åren, ”EU 2020” (Lissabonstrategins efterföljare).

Sacos svar innehåller förslag inom bland annat utbildning och forskning, arbetsmarknadspolitik, åtgärder mot finanskrisen och jämställdhet.

Forskningsfrågorna anser Saco ska utgöra en huvudpunkt i EU:s framtidsstrategi. Därför inleds Sacos svar till regeringen med följande två stycken:

Saco anser att Sverige bör driva forskningsfrågorna som en huvudpunkt i EU:s framtidsstrategi. Forskningen har en huvudroll för att modernisera och integrera den europeiska ekonomin. Det är viktigt att de gemensamma resurserna fördelas om, till exempel. genom en tidig omprövning av jordbrukspolitiken, så att EU kan genomföra en kraftfull gemensam forskningssatsning under de kommande åren.

Den gemensamma forskningssatsningen är inte bara en fråga om pengar. För att få full effekt är det nödvändigt att etablera kloka principer. Medlen ska inte fördelas efter nationella kvoter. Sedan de gemensamma politiska organen angett inriktningen bör inomvetenskapliga kriterier spela den avgörande rollen när EU:s forskningsråd fördelar resurserna. Det är angeläget att EU:s forskningsstöd inriktas på områden som är för kostnadskrävande och för långsiktiga för enskilda medlemsländer att bära.

Ta del av det fullständiga svaret på www.saco.se.

Kontakt: Sacos ordförande Anna Ekström, 070-549 35 50.