Finansdepartementet

Forskningen visar att subventionerad sysselsättning och intensiv förmedling hjälper de arbetslösa

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:54 CET

Subventionerad sysselsättning och intensifierad förmedling hjälper de arbetslösa. Även arbetsmarknadsutbildningen och obligatoriska program som testar arbetsviljan hos de sökande tycks ha positiva arbetsmarknadseffekter. Däremot saknas forskningsstöd för att privata aktörer ökar effektiviteten i förmedlingsarbetet.  Det visar en forskningsrapport som idag publiceras av Långtidsutredningen.


För första gången på nästan 10 år har en systematisk genomgång av forskningen kring den svenska arbetsmarknadspolitiken gjorts. Till skillnad från den senaste genomgången är den övergripande bedömningen att arbetsmarknadspolitiken fungerar ganska väl. En förklaring till detta är att samspelet med arbetslöshetsförsäkringen förändrats:
- Arbetsmarknadspolitiska program bör inte kvalificera för nya perioder med ersättning säger Professor Anders Forslund, en av författarna bakom rapporten.

Studien av den aktiva arbetsmarknadspolitiken är en av fyra forskningsrapporter som beställts av Långtidsutredningen och som nu publiceras i betänkandet "Vägen till arbete - arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration" (SOU 2010:88). De andra tre rapporterna handlar om utbildning och integration:
- Lena Lindahl har studerat den gymnasiala yrkesutbildning. Rapporten visar att det är viktigt att utbildningen har tydligt fokus på arbetsmarknaden och att trösklarna in i yrkesutbildningen är låga.
- Roope Uusitalo har studerat svenska universitetsstudenters höga examensålder. Studien visar att både samhällets och individens kostnader för detta är stora.
- Stefan Eriksson har gjort en kartläggning av både svensk och internationell forskning för att identifiera hinder för utrikes födda att ta sig in på arbetsmarknaden. Studien visar att det är viktigt att insatser för nyanlända kommer tidigt, är arbetsmarknadsinriktade och anpassade efter individens förutsättningar.

LU 2011 - fokus på den svenska arbetsmarknaden
Den pågående långtidsutredningen har fokus på den svenska arbetsmarknadens funktion och sysselsättningspolitikens utformning. Långtidsutredningen har beställt 12 forskningsrapporter som kommer att publiceras som bilagor till den kommande slutrapporten, de fyra första presenterades den 30 november. I sin slutrapport kommer Långtidsutredningen presentera en bred översikt över den svenska arbetsmarknaden samt föreslå åtgärder för en bättre fungerande arbetsmarknad på lång sikt. Slutrapporten presenteras under våren 2011.


Kontakt:
Anders Forslund
mobil 070-680 91 99

Lena Lindahl
tfn 08-16 34 59

Stefan Eriksson
mobil 0730-259421

Roope Uuusitalo
roope.uusitalo@vatt.fi

Oskar Nordström Skans
projektledare Långtidsutredningen
mobil 073-593 33 48-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Långtidsutredningen 2011 (LU 2011) (http://www.regeringen.se/sb/d/12349)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2010:88 Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik utbildning och arbetsmarknadsintegration (http://www.regeringen.se/sb/d/12840/a/156780)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget, Arbete, Asyl, migration och integration, Utbildning och forskning

Namn på din prenumeration: departement
Prenumeration utifrån: Departement
E-post skickas: Omedelbart
Prenumerationen skickas till: nyheter@newsdesk.se
--------------------------------------------------------

Du ändrar och avslutar själv din prenumeration genom att
logga in på http://www.regeringen.se/prenumerera med din e-postadress och det lösenord du har valt.

Du kan inte svara på detta brev. Har du synpunkter på
brevet eller webbplatsen vänligen kontakta Information
Rosenbad: http://www.regeringen.se/kontakt eller 08-405 10 00.
Svara
Vidarebefordra