Armémuseum

Forskningsbidrag till Armémuseum

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 11:31 CET

Karl XII. Foto: Livrustkammaren.  

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 275 000 kronor till Armémuseum och projektet När Sverige styrdes från Osmanska riket.

Medlen kommer att användas till att genomföra två internationella forskningssymposier under 2014. Det första äger rum i Edirne (Turkiet)/ Didymoteicho (Grekland) i mars. Det andra går av stapeln i Stockholm i oktober i samband med 300-årsminnet av att Karl XII och svenskarna lämnade Osmanska riket.

Projektets syfte och innehåll
Tidigare forskning kring Karl XII:s och svenskarnas vistelse i Osmanska riket har i huvudsak haft fokus inställt på det storpolitiska spelet och de militärhistoriska skeendena. Det övergripande syftet med projektet När Sverige styrdes från Osmanska riket är att vidga perspektivet till att också omfatta en rad tidigare endast i förbigående uppmärksammade aspekter på denna unika period i Sveriges historia.

Projektet När Sverige styrdes från Osmanska riket har en tydlig internationell inriktning och syftar till att stärka och fördjupa kontakterna mellan svenska, moldaviska, turkiska, grekiska och ukrainska forskare som representerar relevanta forskningsområden.

Projektets forskningsresultat kommer bland annat att redovisas i en populärvetenskaplig publikation.

Kort historisk bakgrund
Efter det svenska nederlaget vid Poltava 1709 lämnade Karl XII armén – som kort därefter kapitulerade – och begav sig till Osmanska riket, där man först slog läger invid fästningen i Bender. Senare flyttades lägret ett par kilometer uppåt floden, till byn Varnitsa i dagens Moldavien. Det var där den välkända s.k. kalabaliken ägde rum den 1 februari 1713. Efter kalabaliken fördes Karl XII först till slottet Timurtasj utanför Adrianopel (idag Edirne i Turkiet) och sedan till den lilla staden Demotika (idag Didymoteicho i Grekland), varifrån han i oktober 1714, efter drygt fem års vistelse i det Osmanska riket, anträdde återfärden till Sverige.

Mer information
Per Sandin
Fil. Dr. Enhetschef Armémuseum
Projektledare
08 51 95 63 64
per.sandin@armemuseum.se

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500–tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek. Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.