RISE Research Institutes of Sweden AB

Forskningsinstitut blir större

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:48 CEST

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik går samman med SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Motiven är betydande kundfördelar med verksamhetsvinster inom forskning och utveckling samt ökad internationell styrka. Den nya koncernen får drygt 730 kvalificerade forskare och tekniker och kommer att omsätta 650 Mkr. SP och SIK har sedan flera år samarbetat inom det gemensamt ägda bolaget United Competence, där även Trätek och IVL är delägare. Samgåendet mellan SP och SIK innebär en ytterligare förstärkning av tekniska tjänster, FoU och marknadsföring. SIK erbjuder FoU-tjänster inom livsmedel och bioteknik och arbetar nära industrin med frågor rörande kvalitet, säkerhet, produktionsteknik, miljö och innovationer. Institutet ägs nu till 70 % av Intressent­föreningen för SIK och till 30 % av IRECO Holding som är statens förvaltare av ägandet i en rad industriforskningsinstitut. SP arbetar med behovsmotiverad forskning och experttjänster inom teknik-, material- och processutveckling samt teknisk utvärdering och mätteknik. Forskningsinstitutet SP är helägt av Näringsdepartementet och förvärvar nu samtliga aktier i SIK från de hittillsvarande ägarna. SIK blir helägt dotterbolag till SP. God strukturförändring – Samgåendet mellan SIK och SP är ett steg i förverkligandet av en förnyad institutsstruktur. Det är mycket glädjande att ha nått hit. De två instituten förstärker varandra och det ökar möjligheterna att verka framgångsrikt på en global och konkurrensutsatt marknad till näringslivets nytta, säger IRECOs vd Eva Sjöblom i en kommentar till torsdagens avtal om aktieöverlåtelse till SP. Starkare nationell resurs Med SIK fogas ett värdefullt varumärke till SP. Båda parter uppskattar möjligheten att kunna erbjuda bättre resurser till samhälle och näringsliv samt att stärka den internationella konkurrenskraften. Man räknar också med ökad uppdragsvolym genom synergierna som skapas. – I vår strategi som nationellt forsknings- och teknologiinstitut ligger att vara verksamma på områden som kan ge tillväxt och är viktiga för näringslivet. Livsmedel och bioteknik är sådana områden. Exempel är biomaterial och ytor vid tillverkning och förpackning av livsmedel samt utveckling och kvalitetssäkring av biologiska mätningar. Ett annat exempel är kylkedjan inom livsmedelshantering. Genom samgåendet kan vi skapa starkare och bredare FoU-miljöer och bättre möta svenska och utländska uppdragsgivares behov av tvärteknisk problemlösning, säger SPs vd Claes Bankvall. – Vi behöver starka institut för att skapa ökad innovationskraft och tillväxt i Sverige. Genom samgåendet mellan SP och SIK skapas ett ledande, internationellt konkurrenskraftigt, polytekniskt institut, säger ordföranden i SIKs Intressentförening Lars Holmström. – Samgåendet ger mervärden för såväl SIKs som SPs kunder genom att vi i våra respektive verksamheter har kompetenser som kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, säger SIKs vd Kaj Mårtensson. Pressmeddelandet som PDF-fil För mer information: SP, vd Claes Bankvall, 033-16 51 01, e-post: claes.bankvall@sp.se och informationschef: Staffan Ljung, tel 033-16 51 00, 070-672 89 70, e-post staffan.ljung@sp.se IRECO, vd Eva Sjöblom, 08-56 64 82 59, 0705-75 24 42, e-post: eva.sjoblom@ireco.se SIKs Intressentförening, ordf. Lars Holmström, 0705-29 34 67, e-post: lk.holmstrom@comhem.se SIK, vd Kaj Mårtensson, 031-335 56 11, e-post: km@sik.se