RISE Research Institutes of Sweden AB

Forskningsinstitut satsar på norrländska småföretag

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 14:18 CET

Vid årsskiftet slogs forskningsinstituten Innventia, SP och Swedish ICT samman och bildade RISE. Nu satsar institutet, Sveriges största med 2 200 medarbetare, på att stötta små och medelstora företag (SMF) i Norrland.

Adam Wikström är företagsrådgivare och ansvarar för RISE småföretagskontor som nyligen öppnat i Skellefteå. Han är civilingenjör, doktor i hållfasthetslära och har själv drivit företag inom livsmedel, teknik och transport. Adam Wikströms roll är nu att finnas på plats i det regionala innovationssystemet och att sy ihop samarbeten som gynnar de lokala företagen.

– Små och medelstora företag spelar en viktig roll inom svenskt näringsliv och det finns en uttalad målsättning om att vi som institut ska hjälpa dem att växa och utvecklas. Ofta saknar små företag tillgång till forskare, ingenjörer, laboratorier och testanläggningar som krävs när nya produkter ska utvecklas. Vi erbjuder allt detta i nära samarbete med LTU Business, säger Adam Wikström.

Nu på torsdag, 16 februari, berättar Adam Wikström vid en förmiddagsträff om hur forskningsinstitut och offentliga organisationer kan samverka och göra nytta för små och medelstora företag i Norrbotten. Platsen är Kulturens Hus i Luleå klockan 09.30-12.00.

För mer information, kontakta:

Adam Wikström, RISE Småföretag, tel 070-235 83 10 eller Susanna Kindberg, chef RISE Småföretag, tel 070-345 89 38

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se